Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Biotehnoloogia lahinguväljal: Kahtluste vandenõu, mis on saamas reaalsuseks
@StevenAlber DigitalArt

Biotehnoloogia lahinguväljal: Kahtluste vandenõu, mis on saamas reaalsuseks

Hiljuti sattusin ma RAND Corporationi põnevat aruannet lugema, mis sundis mind süvenema sõjapidamise arenevasse maastikku. Dokument pealkirjaga "The Future of Warfare: How Biotechnology is Reshaping Conflict" (Sõjapidamise tulevik: kuidas biotehnoloogia muudab konflikte) annab tunnistust biotehnoloogia kiirest arengust ja selle sügavast mõjust sõjalisele strateegiale, eetikale ja globaalse julgeoleku tulevikule.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Hiljuti sattusin ma RAND Corporationi põnevat aruannet lugema, mis sundis mind süvenema sõjapidamise arenevasse maastikku. Dokument pealkirjaga "The Future of Warfare: How Biotechnology is Reshaping Conflict" (Sõjapidamise tulevik: kuidas biotehnoloogia muudab konflikte) annab tunnistust biotehnoloogia kiirest arengust ja selle sügavast mõjust sõjalisele strateegiale, eetikale ja globaalse julgeoleku tulevikule.

Biotehnoloogilise lahinguvälja avalikustamine

Selle murrangulise analüüsi lehekülgedel läbi käies tabas mind arusaam, et sõjapidamine on biotehnoloogilise revolutsiooni lävel. Sellised tehnoloogiad nagu CRISPR-geenitöötlus, mRNA-vaktsiinid ja aju ja arvuti liidesed ei ole pelgalt teaduslikud imed, vaid muudavad inimkeha uueks konfliktipiirkonnaks.

Raportis kirjeldatud konstrueeritud patogeenide kontseptsioon maalib hirmuäratava stsenaariumi, kus haigused võidakse muuta relvadeks, muutes lahingureegleid ja geopoliitilist dünaamikat. Kujutage ette maailma, kus üks riik võib mõne päevaga haarata kontrolli teise riigi üle, kasutades selleks bioloogilist relva, nagu on kirjeldatud Hiina ja Taiwani hüpoteetilises stsenaariumis. Sellised võimalused rõhutavad biotehnoloogilise sõjapidamisega seotud strateegilist väärtust ja riske.

Pandeemiline geopoliitika ja siseringiohud

Dokumendis ei väldita biotehnoloogiliste edusammude tumedamate tahkude, näiteks "pandeemilise geopoliitika", uurimist. Selles kirjeldatakse tulevikku, kus uued haigustekitajad võivad tekitada ühiskonnas hävingut, mõjutades rahvusvahelisi suhteid ja paljastades riikide kaitsemehhanismide haavatavuse. Lisaks sellele kujutab "kehade interneti" levik endast "sisemise ohu" stsenaariumi, kus just neid tehnoloogiaid, mis on loodud inimeste võimete suurendamiseks, võidakse kasutada spionaažiks, mis tekitab pretsedendituid probleeme eraelu puutumatuse ja turvalisuse osas.

Kutse eetilisele valvsusele

Tehnoloogiliste imede ja strateegiliste eeliste taustal on raportis esitatud üleskutse eetilisele valvsusele. Kui ma selle sisu üle mõtisklesin, ei saanud ma muud teha, kui esitada küsimusi: Kuidas me liigume peenel piiril biotehnoloogiliste edusammude kasutamise vahel inimkonna hüvanguks ja nende võimaliku väärkasutuse vältimise vahel? Vastus sellele küsimusele ei lasu mitte ainult poliitikakujundajatel ja militaarstrateegidel, vaid meil kõigil maailmakodanikena.

Tulevikuvisioon

RAND Corporationi analüüsist inspireerituna näen ma tulevikku, kus biotehnoloogiate arendamist ja kasutamist sõjanduses suunavad dialoog, läbipaistvus ja rahvusvaheline koostöö. On hädavajalik, et me alustaksime läbimõeldud arutelu, kaaludes nende tehnoloogiate eetilisi, õiguslikke ja sotsiaalseid tagajärgi, et tagada, et need teeniksid rahu ja julgeolekut, mitte ei süvendaks konflikte.

Selle artikli kirjutamise eesmärk on algatada laiem arutelu biotehnoloogia rollist sõjapidamise tuleviku kujundamisel. Selle valdkonna edusammud pakuvad uskumatuid võimalusi kaitse- ja meditsiiniteadusele, kuid samas tekitavad nad ka probleeme, mis nõuavad meie ühist tähelepanu ja tegutsemist. Kuna me seisame selle uue ajastu äärel, on meie ühine kohustus juhtida biotehnoloogilise sõjapidamise kurssi tuleviku suunas, mis toetab inimväärikust ja kaitseb ülemaailmset rahu.

RAND Corporationi aruande uurimine on olnud valgustav teekond, mis paljastab tehnoloogia, eetika ja sõjapidamise keerulise koostoime. Kui me jätkame navigeerimist nendes tundmatutes vetes, jäägem valvsaks, teadlikuks ja pühendunuks tee rajamisele, mis austab meie ühist inimkonda.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More