Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Digitaalne euro: Euroopa Keskpanga uus valuutainnovatsioon
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Digitaalne euro: Euroopa Keskpanga uus valuutainnovatsioon

Digitaalsete maksete populaarsuse kasvuga on Euroopa Keskpank (EKP) alustanud uurimist, kas täiendada sularaha keskpanga digitaalse valuutaga (Central Bank Digital Currency, CBDC). Käesolev artikkel põhineb Euroopa Keskpanga aruandel, mis tutvustab digitaalse euro uurimisfaasi tulemusi ja põhjuseid, miks digitaalne euro on vajalik. Kahe aasta jooksul on Eurosüsteem, mis koosneb EKP-st ja euroala

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Digitaalsete maksete populaarsuse kasvuga on Euroopa Keskpank (EKP) alustanud uurimist, kas täiendada sularaha keskpanga digitaalse valuutaga (Central Bank Digital Currency, CBDC). Käesolev artikkel põhineb Euroopa Keskpanga aruandel, mis tutvustab digitaalse euro uurimisfaasi tulemusi ja põhjuseid, miks digitaalne euro on vajalik.

Kahe aasta jooksul on Eurosüsteem, mis koosneb EKP-st ja euroala riikide keskpankadest, arendanud välja digitaalse euro tootedisaini ning kasutajate funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded. Prototüüpide ja fookusgruppide abil valideeriti kavandatud disain ning koguti sisendit lõppkasutajate eelistuste kohta. Samuti toimus tihe koostöö turuosaliste, ELi institutsioonide ja poliitikakujundajatega.

Miks digitaalne euro?

Digitaalne euro, kui keskpanga digitaalne valuuta (CBDC), oleks loogiline samm meie valuuta evolutsioonis, pakkudes sularaha peamisi omadusi digitaalses vormis:

 • Lai kasutus ja lihtne kasutada
 • Põhikasutuses tasuta
 • Kasutatav igas digitaalses makses euroalal
 • Võimalus kasutada võrguühenduseta
 • Kõrgeim privaatsuskaitse
 • Kaasav, jättes kedagi kõrvale
 • Koheselt toimuvad maksed
 • Turvaline ja riskivaba

Digitaalne euro eksisteeriks koos sularaha ja muude elektrooniliste maksevahenditega, pakkudes kasutajatele täiendavat valikuvabadust. Keskpanga eesmärk on pakkuda inimestele turvalist raha, mida nad saavad vajadusel vahetada pankade või muude eraõiguslike rahaväljastajate raha vastu.

Digitaalse euro eelised

Universaalsus ja kasutajasõbralikkus: Digitaalne euro oleks universaalselt aktsepteeritud, lihtne kasutada ja tagaks kõigile juurdepääsu digimaksetele, isegi ilma internetiühenduseta, pangakonto või maksekaardita. See oleks kasutatav füüsiliste ja online-maksete ning inimestevaheliste tehingute puhul.

Strateegiline autonoomia ja vastupidavus: Digitaalne euro suurendaks Euroopa maksesüsteemi vastupidavust, vähendades sõltuvust välisteenusepakkujatest, eriti kriiside või geopoliitiliste pingete korral.

Privaatsus: EKP ei ole huvitatud inimeste maksemustrite jälgimisest ega isikuandmete kogumisest. Digitaalne euro pakuks sularahaga sarnast privaatsustaset, eriti võrguühenduseta maksete korral.

Kasutajate valikuvõimaluste suurendamine: Inimestel oleks rohkem valikuvõimalusi, kuidas maksta, tagades samal ajal nende privaatsuse täieliku austamise.

Turgude integreerimine: Digitaalne euro võiks olla standardiseeritud maksevahend, mis katab kõik jaemaksete vajadused kogu euroalal, pakkudes platvormi uuenduslikele makseteenustele ja edendades Euroopa integratsiooni.

Digitaalsele eurole töötatakse välja spetsiaalne seadusandlik raamistik. EKP jätkab koostööd ELi institutsioonidega, et viia projekt järgmisesse etappi, valmistudes digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks. Euroopa Komisjon algatas digitaalse euro seadusandliku protsessi 2023. aasta juunis, ja Euroopa Parlament ning Eurogrupp on toetanud Eurosüsteemi tööd selles valdkonnas.

Digitaalne euro on loogiline samm meie valuuta evolutsioonis, tagades turvalise, privaatse ja laialt kasutatava digitaalse maksevahendi. See tugevdaks Euroopa strateegilist autonoomiat ja suurendaks maksesüsteemi vastupidavust, pakkudes samal ajal inimestele ja kaupmeestele täiendavaid valikuvõimalusi. Digitaalse euro uurimisfaasi tulemused kinnitavad selle olulisust ja kasutusvalmidust, mis võimaldab edasi liikuda järgmisesse ettevalmistusetappi.

Kuidas digitaalne euro töötaks kasutajate seisukohalt?

Digitaalne euro peaks vastama nii üksikisikute kui ka kaupmeeste vajadustele. Tarbijate ja kaupmeeste sisend on selle disaini aluseks. Seadusandjad määravad kindlaks, kes saavad kasutada digitaalset eurot. Uuringufaasist saadud järelduste kohaselt saaksid euroala elanikud hoida ja teha makseid digitaalses euros. Kasutajad saavad valida oma teenusepakkuja, kelleks võib olla olemasoleva pangakontoga seotud makseteenuse pakkuja (PSP). Digitaalne euro võiks tulevikus olla saadaval ka euroalavälistele elanikele, sealhulgas turistidele, piiratud juurdepääsuga.

Euroala ettevõtted saaksid vastu võtta makseid digitaalses euros. See hõlmab laia ärikasutajate kategooriat, nagu professionaalid, kaupmehed, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning füüsilisest isikust ettevõtjad. Digitaalsete maksete vastuvõtjad peaksid aktsepteerima ka digitaalset eurot.

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ettevõtted ja kolmandate riikide ettevõtted, kes pakuvad teenuseid euroala elanikele euros, saaksid digitaalseid euro makseid vastu võtta euroala makseteenuse pakkuja kaudu. Euroala avalik sektor saaks samuti teha ja vastu võtta makseid digitaalses euros.

Kuidas kasutajad registreeriksid end digitaalse euro kasutamiseks?

PSP-d vastutavad oma klientidega, olgu need üksikisikud või ettevõtted, asjakohaste lepinguliste suhete loomise eest. Registreerimine peaks olema võimalikult lihtne ja mugav:

 • Olemasoleva ärisuhte korral peaks PSP kasutama juba olemasolevaid andmeid ja mitte nõudma sama teavet uuesti.
 • Kui ärisuhe puudub, peab PSP valitud kasutaja läbi viima registreerimisprotsessi ja tegema KYC (know-your-customer) kontrolle.
 • Digitaalse euro kasutajad ei peaks olema kohustatud omama või avama muid maksekontosid või tooteid oma digitaalsete euro makseteenuste pakkujalt.
 • Registreerimisvõimalus peaks olema tagatud ka digitaalsetest finantsteenustest väljajäänud isikutele.

Kas digitaalse euro hoidmisele kehtiksid piirangud?

Digitaalne euro disainitakse nii, et sellel ei oleks märkimisväärset mõju finantsstabiilsusele ega rahapoliitika ülekandemehhanismile. Hoidmispiirangud on efektiivne tööriist, et vältida kommertspangahoiuste liigset ülekandumist digitaalsesse eurosse. See piirang määratakse lähemale võimalikule käivitamisajale, et kajastada majanduslikke tingimusi.

Ettevõtetel ja avalikel asutustel oleks nullihoidmispiirang, mis tähendab, et nad ei saaks digitaalses euros hoiuseid koguda, kuid saaksid teha makseid ja tagasimakseid. Digitaalset eurot saab kasutada nii veebis kui ka võrguühenduseta:

 • Veebirežiim võimaldab kasutada keskpanga raha kaugmakseteks, mida on majanduse digitaliseerimisega üha rohkem vaja.
 • Võrguühenduseta režiim on kavandatud maksimaalselt sularahalaadsete omadustega, mis võimaldab makseid teha füüsilise läheduse korral ilma internetiühenduseta.

Veebimaksete korral on vaja PSP kinnitust, et täita makseteenuste regulatsioone. Võrguühenduseta lahendus tugineb otsesele ülekandele maksja ja saaja vahel, ilma kolmanda osapoole valideerimiseta.

Kuidas rahastada oma digitaalse euro kontot?

Rahastamisallikad võivad olla kas kommertspanga konto või sularaha. Kuigi kommertspanga konto olemasolu ei ole digitaalsete euro teenuste kasutamiseks eeltingimus, eeldatakse, et paljud inimesed leiavad mugavamaks "siduda" oma digitaalne euro konto määratud kommertspanga kontoga.

Kasutajad võivad valida automaatse rahastamise, käsitsi rahastamise või pideva pöördfunktsiooni, mis võimaldab tasuda ilma eelneva rahastamiseta, kasutades vahendeid kommertspanga kontolt. Digitaalset eurot saab kasutada igasugustes digimaksetes kogu euroalal. See hõlmab inimestevahelisi makseid, kauplusekassa makseidja e-kaubanduse makseid.

Inimestevahelised (P2P) maksed: Digitaalne euro võimaldab inimestel teha makseid üksteisele nii veebis kui ka võrguühenduseta.

Kauplusekassa (POS) maksed: POS-maksed digitaalses euros võivad olla kas veebis või võrguühenduseta, sõltuvalt terminali võimekusest.

E-kaubanduse maksed: Digitaalset eurot saab kasutada e-kaubanduses, näiteks QR-koodi skannimise, makselingi või digitaalse euro konto numbri (DEAN) kaudu.

Valitsuse maksed: Avalikud asutused saavad kasutada digitaalset eurot maksete tegemiseks ja vastuvõtmiseks, sarnaselt muudele kasutusjuhtudele.

Kuidas vahetada PSP-d?

Oluline on, et PSP vahetus oleks kiire ja sujuv, et vältida kasutajate lukustumist ühe teenusepakkuja juurde. Unikaalne kontotunnus, mis jääb samaks isegi teenusepakkuja vahetamisel, aitaks seda hõlbustada.

Digitaalne euro pakuks kõigile võimalust kasutada turvalisi ja privaatsust tagavaid digitaalseid makseid, toetades samal ajal Euroopa maksesüsteemi autonoomiat ja vastupidavust. Kasutajad saaksid nautida mugavust ja valikuvabadust, mida digitaalne euro toob, olgu see siis isiklike, äriliste või valitsusmaksete tegemisel.

Euroala elanikud saavad täna turvaliselt ja tasuta kasutada sularaha, mis on oluline finantskaasatuse tagamisel. See peaks kehtima ka digitaalse ja online maksete puhul. Digitaalset eurot ei saa lahutada digitaalse kaasatuse teemast, mis puudutab inimesi, keda finantsteenuste digitaliseerimine negatiivselt mõjutab ja seeläbi nende kasutusmugavust vähendab.

Digitaalse finantskaasatuse edendamine

Digitaalse finantskaasatuse edendamine on digitaalse euro kontseptsiooni keskne põhimõte. See on eriti oluline, arvestades digitaalse euro kavandatud seadusliku maksevahendi staatust ja sellega seotud meetmeid, et tagada selle kättesaadavus ja kasutatavus.

Üldiselt tähendab digitaalne finantskaasatus digitaalseid finantsteenuseid, et edendada finantskaasatust, st digitaalseid vahendeid, et jõuda finantsiliselt välistatud ja alateenindatud elanikkonnani. Digitaalse euro kontekstis tähendab see, et see oleks kättesaadav, lihtne kasutada ja taskukohane kasutajagruppidele, kes on vastuvõtlikud digitaalsele finantsväljaheitmisele, et rahuldada nende digitaalseid maksevõimalusi.

Digitaalne euro oleks loodud kaasavaks ja kättesaadavaks inimestele, kellel on madalad digitaalsed ja finantsoskused ja -ressursid, samuti neile, kellel on puuetega või funktsionaalsed piirangud ja vanemad inimesed. Eurosüsteem kavandab digitaalse euro rakenduse, mis arvestab nende vajadustega. Rakendus oleks tõlgitud kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse ja vastaks Euroopa juurdepääsetavuse aktile. Digitaalse euro maksekaart oleks saadaval neile, kes on vastuvõtlikud digitaalsele finantsväljaheitmisele ja eelistavad füüsilist kaarti rakenduse asemel, samas kui sularahaga rahastamise ja rahastamise võimalus võimaldaks lihtsat digitaalse euro seadme laadimist ilma nutitelefoni kasutamata. Lisaks peaksid inimesed saama registreeruda digitaalse euro kasutajaks kas eemalt või isiklikult ning nad peaksid saama vahetada PSP-sid kergesti. Võrguühenduseta funktsioon toetaks ka digitaalse euro makseid piirkondades, kus on halb võrguühendus.

Oluline on märkida, et digitaalsele finantsväljaheitmisele vastuvõtlikud inimrühmad on mitmekesised ja arvukad. Finantskaasus ei seisne ainult finantsteenuste juurdepääsus, vaid ka nende kasutusmugavuses. See hõlmab inimesi, kes elavad alateenindatud piirkondades internetiühenduse osas või kellel on puuetega seotud piirangud või kes on oma isikliku tausta tõttu ebasoodsas olukorras või ei ole osavad digitaalsete maksete kasutamises, arvestades ka Euroopa vananevat elanikkonda.

Digitaalse euro kaasatuse tõkked

Digitaalse euro kaasatuse tõkked ei erine tõenäoliselt muudest digitaalsetest makselahendustest. Selles valdkonnas on juba tehtud edusamme, kuid digitaalne euro peaks minema kaugemale maksekonto direktiivi (PAD) sotsiaalhoolekande eesmärkidest. Digitaalsel eurol oleks täiendav eesmärk tagada rahalise ankruna laialdane kättesaadavus kõigile euroala elanikele.

Eurosüsteem plaanib järgmisi samme digitaalse euro juurdepääsu ja kasutusmugavuse edendamiseks:

 • Kujundada iseseisev digitaalne euro rakendus, et see oleks võimalikult kasutajasõbralik, lihtne kasutada ja ligipääsetav, arvestades puuetega inimeste ja madalate digitaalsete või finantsoskustega inimeste vajadusi.
 • Tagada täielik vastavus Euroopa juurdepääsetavuse aktile.
 • Lihtsustada füüsilise maksekaardi kättesaadavust täiendava vormitegurina.
 • Seadistada sihipärased haridusalased jõupingutused lähemale käivitamisajale.

Lisaks on Eurosüsteem toetanud ühtset avalikku lähenemist, et tagada väljatõrjumise ohus olevate lõppkasutajate pardalevõtmine ja pidev tugi. Selleks peavad liikmesriigid määrama vähemalt ühe spetsiaalse asutuse riigi kohta (näiteks postkontor, giroasutus või krediidiliit). See asutus vastutab digitaalse euro teenustele juurdepääsu ja vajaliku toe pakkumise eest neile, kes on vastuvõtlikud digitaalsele finantsväljaheitmisele, sealhulgas neile, kellel ei ole ega soovita hoida mitte-digitaalset euro maksekontot, ilma, et abikõlblikud isikud peaksid selle eest tasuma. Selline tugi hõlmaks pühendatud abi digitaalse euro konto loomisel ja kõigi põhiliste digitaalse euro teenuste kasutamisel.

Eurosüsteem on valmis pakkuma vajalikke tehnilisi tugiteenuseid ja tegelema kõigi asjakohaste sidusrühmadega, et võimaldada väga kaasavat digitaalset eurot. Kavandatava regulatsiooni kohaselt kuulub digitaalne euro konto PAD-i reguleerimisalasse, mis tähendab, et põhiomadustega maksekonto kohustuslik juurdepääs kehtib ka digitaalse euro konto ja põhiliste teenuste juurdepääsule.

Digitaalne euro eesmärk on tagada, et kõik euroala elanikud saaksid kasutada turvalist ja universaalselt aktsepteeritud maksevahendit digitaalses ja online-maailmas. See peab olema kättesaadav, lihtne kasutada ja taskukohane kõigile, sealhulgas neile, kes on vastuvõtlikud digitaalsele finantsväljaheitmisele. Eurosüsteem teeb kõik, et tagada digitaalse euro kaasatus, alates juurdepääsetavuse parandamisest kuni haridusalaste jõupingutuste ja tugiteenuste pakkumiseni. Digitaalne euro saab olema oluline samm Euroopa finantskaasatuse edendamisel ja tulevikukindla maksesüsteemi loomisel.

Digitaalne euro: järgmine samm finantsmaailma evolutsioonis

Finantsmaailma evolutsioonis on digitaalne euro järgmine loogiline samm, viies meid lähemale digitaalsete keskpanga vääringute (Central Bank Digital Currencies, CBDC) laiemale kasutuselevõtule. Nagu digitaalne rubla ja digitaalne jüaan, pakub digitaalne euro uut ja innovatiivset lahendust tänapäeva kiiresti arenevas finantssüsteemis. Kuigi sularaha jääb tõenäoliselt veel mõneks ajaks kasutusele, ei tähenda see, et sularaha saab tulevikus kõigi maksete tegemiseks kasutada. Tegelikkuses ei võta juba täna umbes 70% maailma ettevõtetest ja teenusepakkujatest sularaha vastu.

Kuigi väikestes kogukondades ja maapiirkondades võib sularaha kasutamine jätkuda, on isegi need, kes harrastavad võrguvaba elustiili, sunnitud sularahast loobuma, kui nad oma kogukonnast väljapoole astuvad. Digitaalne uus maailmakord on tulekul ja kõige paremaid vilju näeme hiljemalt aastaks 2030, mil peaks olema loodud kõik vajalikud tingimused.

CBDC ja kommertspankade raha erinevused

CBDC erineb tavalisest deebetkaardil olevast rahast mitmel olulisel viisil. Esiteks on see otseselt keskpanga emiteeritud ja tagatud, erinevalt kommertspankade poolt emiteeritud rahast. See tähendab, et digitaalne euro kannab endas suuremat usaldusväärsust ja stabiilsust. Lisaks pakub see kõrgemat privaatsustaset ja turvalisust, kuna keskpangal ei ole huvi inimeste maksemustrite jälgimise vastu ega kommertslikke eesmärke.

CBDC võimaldab kiiremaid ja odavamaid tehinguid, samuti paremat juurdepääsu finantsteenustele, eriti neile, kes on seni olnud finantsiliselt välistatud. Digitaalne euro muudab raharingluse ja maksete tegemise lihtsamaks ja tõhusamaks, tagades samal ajal kasutajate privaatsuse ja turvalisuse. See on järgmine samm meie valuuta evolutsioonis, pakkudes innovatiivset lahendust digitaalsele ja globaliseeruvale maailmale.

Digitaalse euro turvalisus ja privaatsus

Digitaalne euro ei ole mitte ainult tehnoloogiline uuendus, vaid ka finantsiline edasiminek, mis toob kasu nii üksikisikutele kui ka kogu ühiskonnale. Nüüd on meie ülesanne valmistuda selleks muutuseks ja omaks võtta võimalused, mida see kaasa toob. Digitaalne euro on vaid algus; tulevik on digitaalne, ja me peame olema valmis selleks, et kasutada ära kõik uue digitaalse maailmakorra võimalused.

Turvalisus: Digitaalne euro pakub kõrgeimat turvalisust, kuna see on otseselt seotud keskpangaga, tagades, et rahalised vahendid on alati turvalised. EKP ja euroala keskpangad töötavad koos, et tagada digitaalsete maksete infrastruktuuri kõrgeim turvalisus ja vastupidavus küberrünnakutele.

Privaatsus: Digitaalne euro on loodud pakkuma kasutajatele kõrgeimat privaatsuskaitset. Kuigi on võimalik jälgida maksete teostamist, et vältida ebaseaduslikku tegevust, ei ole keskpank huvitatud üksikisikute maksemustrite jälgimisest. See tähendab, et digitaalsed maksed on privaatsed ja turvalised, sarnaselt sularahaga.

Digitaalne euro ja sotsiaalne mõju

Digitaalse euro kasutuselevõtt võib avaldada märkimisväärset mõju ühiskonnale ja majandusele. See võib aidata vähendada finantstõrjutust, pakkudes juurdepääsu finantsteenustele neile, kellel seda varem polnud. Lisaks võib digitaalne euro aidata kaasa Euroopa maksesüsteemi vastupidavusele, vähendades sõltuvust välisteenusepakkujatest ja suurendades strateegilist autonoomiat.

Finantskaasatus: Digitaalne euro võib mängida olulist rolli finantskaasatuse suurendamisel, pakkudes lihtsat ja taskukohast juurdepääsu finantsteenustele. See on eriti oluline neile, kes elavad alateenindatud piirkondades või kellel on piiratud juurdepääs traditsioonilistele finantsteenustele.

Majanduslik vastupidavus: Digitaalne euro võib suurendada Euroopa majanduse vastupidavust, vähendades sõltuvust väliste teenusepakkujate finantsteenustest. See on eriti oluline kriiside või geopoliitiliste pingete korral, kui juurdepääs välisteenustele võib olla piiratud.

Strateegiline autonoomia: Digitaalne euro võib aidata suurendada Euroopa strateegilist autonoomiat, võimaldades Euroopa Liidul säilitada kontrolli oma maksesüsteemi üle ja vähendada sõltuvust välisteenusepakkujatest.

Järgmised sammud digitaalse euro juurutamisel

EKP ja euroala keskpangad on võtnud endale kohustuse jätkata tööd digitaalse euro arendamisel ja juurutamisel. Järgmised sammud hõlmavad seadusandliku raamistiku väljatöötamist, kasutajate ja kaupmeeste kaasamist ning tehnilise infrastruktuuri väljatöötamist.

Seadusandlik raamistik: Euroopa Komisjon algatas 2023. aasta juunis digitaalse euro seadusandliku protsessi, et tagada digitaalse euro kasutuselevõtt vastavalt ELi õigusaktidele. Euroopa Parlament ja Eurogrupp toetavad Eurosüsteemi tööd selles valdkonnas.

Kasutajate ja kaupmeeste kaasamine: Digitaalse euro edukas juurutamine eeldab tihedat koostööd kasutajate ja kaupmeestega, et tagada nende vajaduste ja ootuste arvestamine. See hõlmab fookusgruppe, prototüüpide testimist ja tagasiside kogumist.

Tehniline infrastruktuur: EKP ja euroala keskpangad töötavad välja tehnilise infrastruktuuri, mis toetab digitaalse euro kasutuselevõttu. See hõlmab turvalise ja vastupidava maksesüsteemi loomist, mis võimaldab teha makseid nii veebis kui ka võrguühenduseta.

Digitaalne euro on loogiline samm Euroopa finantsmaailma evolutsioonis, pakkudes innovatiivset lahendust digitaalsele ja globaliseeruvale maailmale. See tagab turvalise, privaatse ja laialt kasutatava digitaalse maksevahendi, mis suurendab Euroopa strateegilist autonoomiat ja maksesüsteemi vastupidavust. Digitaalne euro pakub kasutajatele ja kaupmeestele täiendavaid valikuvõimalusi, võimaldades teha makseid kiiresti, turvaliselt ja privaatselt.

EKP ja euroala keskpangad on pühendunud digitaalse euro arendamisele ja juurutamisele, tehes tihedat koostööd kasutajate, kaupmeeste ja poliitikakujundajatega. Digitaalne euro on vaid üks samm meie finantsmaailma tulevikus, kuid see on oluline samm, mis aitab luua turvalisema, kaasavama ja vastupidavama maksesüsteemi kogu Euroopas. Tulevik on digitaalne, ja digitaalne euro on selle tuleviku oluline osa.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More