Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Ego labürint: Mõtete, tunnete ja käitimise arhitekt
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Ego labürint: Mõtete, tunnete ja käitimise arhitekt

Ego, see salapärane ja mitmekülgne jõud meie sees, on teema, mis on paelunud nii filosoofe kui psühholooge sajandeid. Kuidas mõista seda nähtamatut arhitekti, mis kujundab meie mõtteid, tundeid ja käitumist? Kas see on lihtsalt psüühika osa, või on ego midagi enamat – võib-olla isegi võti meie tõelise mina mõistmiseks? Ego uurimine

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Ego, see salapärane ja mitmekülgne jõud meie sees, on teema, mis on paelunud nii filosoofe kui psühholooge sajandeid. Kuidas mõista seda nähtamatut arhitekti, mis kujundab meie mõtteid, tundeid ja käitumist? Kas see on lihtsalt psüühika osa, või on ego midagi enamat – võib-olla isegi võti meie tõelise mina mõistmiseks?

Ego uurimine ulatub tagasi antiikaega, kuid tänapäevane mõistmine sai alguse Sigmund Freudi revolutsioonilistest teooriatest. Freud kirjeldas egot kui meie psüühika osa, mis tasakaalustab meie põhilisi instinkte (id) ja ühiskonna moraalseid nõudmisi (superego). Ego on justkui diplomaat meie sisemises poliitilises süsteemis, püüdes leida tasakaalu soovide ja sobivuse vahel.

Carl Jung, Freudi kaasaegne ja vaimne rändur, lisas omalt poolt veel ühe kihi, rõhutades persona ehk maski, mida kõik me kandma õpime. Jungi vaatenurgast on ego justkui lava, kus mängitakse välja meie elu draamad, oskuslikult varjates meie tõelist olemust ja samas ka kaitstes seda.

René Descartes, kes tõi meieni mõtte „Ma mõtlen, järelikult olen“, nägi egos peegeldust meie eksistentsi sügavaimast tuumast. Descartes'i järgi ei ole ego mitte ainult mõtlemise tulemus, vaid ka mõtlemise algus, kus iga kahtlus kinnitab veelgi kindlamalt meie olemasolu.

Ego ei avaldu ainult suurtes filosoofilistes küsimustes, vaid on igapäevaselt nähtav ka meie käitumises ja suhetes. Karjääri pürgimused, sotsiaalmeedia kasutamine, suhete dünaamika – need kõik on kujundatud meie isiklike egode poolt. Ego mõjutab viisi, kuidas me end maailmale esitleme, kuidas me konkureerime tunnustuse ja tähelepanu eest ning kuidas me suhtume teistesse.

Budism ja mitmed teised vaimsed õpetused väidavad, et ego vähendamine võib viia meid lähemale tõelisele rahule ja õnnele. Mindfulness, meditatsioon, empaatia – need praktikad aitavad meil mõista ja vähendada ego mõju meie elus. Kui õpime ego mõtteid ja tundeid distantsilt vaatlema, võime kogeda vabadust ja kergust, mis tuleb tõelisest enesemõistmisest.

Ego on nagu jäämäe tipp – nähtav osa sügavamast ja varjatumast tervikust, mis kujundab meie isiksust ja elu. Selle mõistmine ja käsitlemine ei ole lihtne ülesanne, kuid see on rännak, mis võib viia meid lähemale oma sisemise mina tõelisele olemusele. Tundes ära ja juhtides oma egot, võime paremini mõista nii iseennast kui ka ümbritsevat maailma, avastades sellega uusi võimalusivabaduseks ja eneseteadlikkuseks.

Ego mõju maand: Tehnikad ja Strateegiad

Praktikad ego mõju vähendamiseks ei pea olema ekstreemsed ega nõudma radikaalseid elumuutusi. Isegi lihtsad igapäevased tegevused võivad aidata meil arendada tervislikumat suhet oma egoga:

 1. Mindfulness ja Meditatsioon: Alustades päeva mõne minuti vaikuses istumisega, saame luua ruumi mõtete ja tunnete vaatlemiseks, õppides neid mitte isiklikult võtma. See harjutus aitab meil tuvastada, millal ego püüab juhtrolli haarama ja õpetab meid reageerima teadlikumalt.
 2. Empaatia ja Kuulamine: Aktiivne kuulamine ja empaatia teiste suhtes aitab vähendada egokeskset mõtlemist. Kui me tõeliselt keskendume teise inimese kogemustele, kaob ego soov domineerida vestlust ja me avastame uusi vaatenurki ja ühendusi.
 3. Tänulikkus: Praktika, kus me mõtiskleme igapäevaselt selle üle, mille eest oleme tänulikud, aitab suunata fookust eemale isekatest püüdlustest ja tuua esile elu rikkalikkust. Tänulikkus vähendab ego vajadust pideva tunnustuse ja heakskiidu järele.

Ego mängib olulist rolli ka meie sotsiaalsetes suhetes. Tööl, sõpruskonnas või perekonnas on ego sageli see, mis paneb meid konkureerima, võrdlema või end kaitsma. Sellest teadlik olemine ja teadlikud pingutused ego mõju juhtimiseks võivad parandada suhteid ja suurendada üksteisemõistmist.

 • Konfliktide Lahendamine: Kui tunnistame, et ego võib olla konfliktide põhjustaja, võime õppida konflikte lahendama viisil, mis ei süvenda vastuolu, vaid otsib mõistmist ja leppimist.
 • Jagamine ja Toetus: Jagades oma kogemusi ja toetades teisi nende rännakul, saame vähendada egokeskset mõtlemist ja suurendada grupi koostööd ja lähedust.

Ego, kuigi sageli arusaadav kui midagi, mida tuleb mahasuruda või eirata, on tegelikult oluline osa meie inimkogemusest. See on tööriist, mis aitab meil navigeerida keerulises sotsiaalses maailmas ja pakub väärtuslikke õppetunde eneseaktsepteerimise, enesearengu ja inimsuhete kohta.

Kui me õpime oma ego tundma ja juhtima, mitte lihtsalt alla suruma, võime avastada sügavamaid tõdesid oma isiksusest ja elust endast. Ego mõistmine ja käsitlemine on elukestev teekond, mis võib viia tõelise isikliku vabaduse ja sügava rahulolutundeni.

Kas ego on päritav või kasvatuse vili?

Ego kujunemist mõjutavad nii geneetilised kui ka keskkonnategurid, seega ei saa selle arengut omistada üksnes päritavusele või kasvatusele, vaid pigem nende kahe faktori koosmõjule.

Geneetilised tegurid: Teatud isiksuseomadused, mis võivad mõjutada ego kujunemist, nagu temperament, võivad olla osaliselt päritud. Geneetika võib mõjutada, kuidas inimene emotsioone kogeb ja väljendab, mis omakorda mõjutab ego arengut. Näiteks võivad mõned inimesed olla geneetiliselt altimad olema enesekindlamad või domineerivamad, mis võib mõjutada nende ego struktuuri ja käitumist.

Keskkonnategurid: Samal ajal on kasvatus ja keskkond ego kujunemisel väga olulised. Lapsena kogetud suhted, eriti vanemate ja hooldajatega, mängivad keskset rolli ego arengus. Näiteks kiindumusstiilid, mida lapsed oma vanematega kujundavad, võivad mõjutada nende enesehinnangut ja minapilti. Samuti mõjutavad kultuuriline taust ja sotsiaalne keskkond, sealhulgas haridus, sõpruskonnad ja meedia, inimese ego arengut.

Kokkupõrge geneetika ja keskkonna vahel: Ego kujunemisel on oluline geneetika ja keskkonna vahelise interaktsiooni mõistmine. Mõned isiksuseomadused võivad anda eelsoodumuse teatud käitumisteks, kuid kuidas need omadused avalduvad, võib sõltuda keskkonnast ja kasvatusest.

Seega, ego ei ole lihtsalt päritav ega üksnes kasvatuse vili; see on mõlema kompleksne produkt. Mõistmine, kuidas need tegurid koosmõjus ego kujundavad, võib aidata paremini mõista inimeste käitumist ja nende suhteid teistega.

Miks võib ego ajada inimese hukatusse?

Ego võib inimese hukatusse ajada mitmel põhjusel, peamiselt seetõttu, et see võib moonutada taju, prioriteete ja suhteid. Siin on mõned konkreetsed viisid, kuidas see võib juhtuda:

 1. Ülemäärane enesekeskus: Ego võib panna inimesi keskenduma liialt enda soovidele ja vajadustele, eirates teiste heaolu ja vajadusi. Selline egokeskne käitumine võib viia suhete purunemiseni, üksilduseni ja sotsiaalsele tõrjutusele.
 2. Reaalsuse moonutamine: Ego võib sundida inimest nägema maailma läbi isiklike huvide ja eelarvamuste filtri, mis võib põhjustada valeotsuste tegemist. Inimesed võivad ignoreerida olulisi fakte või eitada reaalsust, mis ei sobi nende egoistlike narratiividega, põhjustades nii isiklikke kui ka professionaalseid ebaõnnestumisi.
 3. Konfliktid ja vaenulikkus: Ego võib põhjustada inimesel kaitsepositsioonile asumist isegi siis, kui see pole vajalik või kohane. See võib viia tarbetute konfliktideni nii tööl kui ka isiklikus elus, kuna ego ajendil käituv inimene võib olla üleliia konkurentsivõimeline või ründav.
 4. Tugev kaitse- ja ründemehhanism: Kui inimeste ego on ohustatud, võivad nad reageerida ebaproportsionaalselt, kasutades kaitse- või ründemehhanisme nagu agressioon, manipulatsioon või süüdistamine. See võib lõhkuda usaldust ja kahjustada suhteid, mis on vajalikud nii isiklikuks kui ka tööalaseks eduks.
 5. Arengu ja kasvu takistamine: Ego võib pimestada inimesi enda vigadele ja piirangutele, takistades isiklikku ja professionaalset arengut. Inimene, kes ei suuda oma vigu tunnistada ja nendest õppida, võib jääda arengus seisma.
 6. Võim ja kontroll: Suur ego võib viia soovini domineerida teiste üle, otsides võimu ja kontrolli. Selline käitumine võib põhjustada eetilisi rikkumisi, manipuleerivat käitumist ja isegi kuritegelikku tegevust, mis võivad lõppeda tõsiste tagajärgedega.

Ego mõjutab oluliselt, kuidas inimesed tajuvad maailma ja suhtlevad teistega. Kui seda ei mõisteta ega juhita tõhusalt, võib see põhjustada mitmeid probleeme, mis võivad viia isikliku ja professionaalse elu hukatusse. Ego tasakaalustamine teadlikkuse, empaatia ja alandlikkusega võib aidata vältida neid lõkse ja luua tervislikumad ja rahuldustpakkuvamad suhted.

Maailma kõige suurema egoga riigijuhid läbi ajaloo

Kui rääkida riigijuhtidest, kellel on ajaloos täheldatud märkimisväärset egot, tuleb arvestada, et hinnangud nende isiksuseomadustele põhinevad tihti nii ajaloolistel kirjeldustel kui ka nende tegevuse mõjul ajaloo kulgemisele. Siin on mõned näited riigijuhtidest, keda on sageli kirjeldatud kui suure egoga:

 1. Napoleon Bonaparte (Prantsusmaa) - Napoleoni ambitsioonid Prantsusmaa ja hiljem kogu Euroopa valitsemisel näitavad tema enesekindlust ja suurt ego. Tema püüdlused luua suur impeerium, mis oleks keskendunud tema juhtimisele, ja hilisem enesekroonimine keisriks on märgid klassikalisest egotsentrismist.
 2. Adolf Hitler (Saksamaa) - Hitleri ego ja megalomaania avaldusid tema veendumuses, et tal on õigus ümber kujundada Euroopa kaart ja luua uus ordu. Tema isiksuskultus ja äärmuslikud poliitilised ambitsioonid viisid Teise maailmasõja ja holokaustini.
 3. Josef Stalin (Nõukogude Liit) - Stalin, kes juhtis Nõukogude Liitu raudse käega, on tuntud oma paranoilise ja autoritaarse valitsemisstiili poolest. Tema ego peegeldus tema soovis keskendada võim enda kätte, põhjustades massilisi repressioone ja miljonite inimeste surma.
 4. Benito Mussolini (Itaalia) - Mussolini, fašistliku Itaalia rajaja, näitas oma suurt ego propagandas, mis kujutas teda kui rahva päästjat ja suurt juhti. Tema püüdlused luua uus Rooma impeerium viitavad samuti egotsentrilisele maailmavaatele.
 5. Mao Zedong (Hiina) - Mao, kes oli Hiina Rahvavabariigi asutaja, kujundas enda ümber tohutu isiksuskultuse. Tema ambitsioonikad ja tihti katastroofilised poliitilised kampaaniad, nagu Suur Hüpe Edasi ja Kultuurirevolutsioon, näitavad tema usku enda vaadete ülimuslikkusse.

Need näited illustreerivad, kuidas suure egoga juhid on sageli ajendatud soovist saavutada ja säilitada võimu, mõjutades sügavalt oma riikide ja kogu maailma ajalugu. Sellise isiksuseomaduse mõju võib olla tohutu, tihti ka traagiline, eriti juhtudel, kui see on kombineeritud autoritaarse võimu ja piiramatu kontrolliga.

Ego mõju riigijuhtide käitumisele ja otsustele võib olla märkimisväärne ja sellel on potentsiaal mitte ainult kujundada riikide saatusi, vaid ka mõjutada globaalset ajalugu. Suure egoga juhid on sageli jäänud ajalukku oma julgete, kuid mõnikord ka hävitavate otsuste tõttu, mis on kantud soovist tõestada oma ülemvõimu ja tähtsust.

Kuigi mõned neist on suutnud saavutada olulisi edusamme ja tuua kaasa olulisi muutusi, on teised põhjustanud suuri kannatusi ja konflikte. Nende lugudest õppimine aitab mõista, kuidas isiklikud omadused, nagu ego, võivad mõjutada juhtimisstiili ja poliitilisi tulemusi.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More