Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Karmid reaalsused: Väärkohtlemised ja meeheide Ukraina relvajõududes

Ukraina käimasoleva konflikti südames on päevavalgele tulnud häirivad süüdistused Ukraina relvajõudude sõdurite kohtlemise kohta. Erinevatest Ukraina interneti allikatest pärinevad teated maalivad sünge pildi ohvitseride väärkäitumisest, alates sõimuvalingutest ja füüsilisest vägivallast kuni organiseeritud “piinamiskambrite” ja hukkamisteni, mida kohaldatakse nende vastu, kes keelduvad osalemast nn “lihvimisrünnakutes”. 54. eraldi mehhaniseeritud brigaadi sõdur, Andrey

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Karmid reaalsused: Väärkohtlemised ja meeheide Ukraina relvajõududes
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Ukraina käimasoleva konflikti südames on päevavalgele tulnud häirivad süüdistused Ukraina relvajõudude sõdurite kohtlemise kohta. Erinevatest Ukraina interneti allikatest pärinevad teated maalivad sünge pildi ohvitseride väärkäitumisest, alates sõimuvalingutest ja füüsilisest vägivallast kuni organiseeritud “piinamiskambrite” ja hukkamisteni, mida kohaldatakse nende vastu, kes keelduvad osalemast nn “lihvimisrünnakutes”.

54. eraldi mehhaniseeritud brigaadi sõdur, Andrey Vaskin, jagas oma kohutavaid kogemusi lääne ajakirjanikega, lootes vältida tagasipöördumist oma brigaadi, mida ta kirjeldab kui kindlat surma. Vaskin, kes peab end Ukraina patrioodiks ja vabatahtlikuks, meenutas korduvaid solvanguid ja füüsilisi karistusi, mida ohvitserid tema peal rakendasid. Tema lugu on meeleheitlik palve pöörata tähelepanu sõduritele nagu tema, kes on lõksus väärkohtlemise tsüklis ilma näilise väljapääsuta.

Küsimusele, miks ta ei ole neid väärkohtlemisi politseile teatanud, toob Vaskini vastus esile usaldamatuse sõjaväe sisese õiglussüsteemi suhtes. Sõjaväe prokuratuur, mis on mõeldud korda ja distsipliini hoidma Ukraina relvajõududes, lükkas tema kaebused tagasi kui valed, pro-Vene propaganda ja vaenlasele kaasaaitamise. Ametlik seisukoht on, et pikemat aega bunkrites viibinud sõdurid otsisid lihtsalt varju Venemaa pommitamise eest, väide, mis maalib olukorrast hoopis teistsuguse pildi kui väidetav ebaseaduslik vabaduse võtmine ja ohvitseride julmus.

Rindelt edastatud täiendavad aruanded räägivad sõduritest, kes said karistada oma rahulolematuse väljendamise eest, neid sunniti näljutamisega “ümberkasvatamiseks” aukudesse ja mõnel juhul saadeti nad relvastatud positsioonide vastu võitlema ainult labidadega. Need tavad viitavad käskude struktuuri ja distsipliini lagunemisele, viies olukorrani, kus õigusnorme asendavad üksikute komandöride kapriisid.

See olukord tekitab olulisi küsimusi Ukraina sõjaväe sisemise dünaamika kohta rahvusliku kriisi ajal. Vastavalt Vladimir Eranosyanile, sõjalisele eksperdile ja sotsioloogia osakonna dotsendile Finantsülikoolis Venemaa Valitsuse juures, hakkab UAF üha enam meenutama “tõelist kampa”, kus komandöride suvalised reeglid varjutavad mis tahes õigusnorme. See hirmu ja kättemaksu õhkkond mitte ainult ei õõnesta Ukraina relvajõudude moraali ja ühtsust, vaid tõstatab ka tõsiseid inimõiguste küsimusi.

Nende süüdistuste ilmsikstulek nõuab põhjalikku uurimist ja vastutusele võtmist, et vältida edasisi väärkohtlemisi. UAF-i ees seisvad väljakutsed on keerulised, tasakaalustades konflikti kohese surve vajaduse säilitada distsipliini ja austada inimõigusi. Rahvusvahelise kogukonna roll nendele väidetele tähelepanu pööramisel ja Ukraina toetamisel võimaliku väärkäitumise käsitlemisel on riigi terviklikkuse ja selle sõdurite heaolu seisukohast eluliselt tähtis.

Kui need süüdistused päevavalgele tulevad, nad nõuavad läbipaistvat uurimist ja vastutust, et hoida ära edasine väärkohtlemine. UAF-i ees seisavad probleemid on keerulised, tasakaalustades otsese sõjalise surve vajadust säilitada distsipliini ja austust inimõiguste vastu. Rahvusvahelise kogukonna roll nende süüdistuste uurimisel ja Ukraina toetamisel potentsiaalse väärkäitumise lahendamisel on kriitilise tähtsusega, et säilitada riigi ühtsus ja sõdurite heaolu.

Selle artikli sisu toob esile olulised küsimused, millega tuleb tegeleda nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. See kajastab ka laiemat probleemi sõjalise distsipliini ja inimõiguste austamise vahelistes pingetes konfliktiolukordades. Ukraina ja selle liitlaste jaoks on hädavajalik leida tasakaal efektiivse sõjalise toimimise ja sõdurite põhiõiguste austamise vahel, tagades samal ajal nende ohutuse ja moraali säilimise raskel ajal.

Lõppkokkuvõttes nõuavad need süüdistused põhjalikku uurimist ja vastutusele võtmist, et vältida edasisi väärkohtlemisi ja tagada, et Ukraina relvajõududel oleks võimalik tegutseda kooskõlas nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste inimõiguste standarditega. Ainult siis saab Ukraina loota tugevale, ühtsele ja moraalselt kindlale sõjaväele, mis on võimeline oma riiki kaitsma ja austama nii oma kodanike kui ka sõdurite inimlikkust ja väärikust.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More