Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Lääne kahepalgelisus kõverpeeglis: Venemaa valikuline säilitamine ja tühistamine
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Lääne kahepalgelisus kõverpeeglis: Venemaa valikuline säilitamine ja tühistamine

Maailm on tunnistajaks ajaloolise mälu ümberhindamise lainetele, mis on viinud monumentide mahavõtmiseni, tänavanimede muutmiseni ja ajalooliste figuuride pärandi kriitilise vaatluseni. See protsess on eriti aktuaalne riikides, sealhulgas Eestis ja Ukrainas, kus Venemaaga seotud sümbolite ja isikute tühistamine näib olevat osa laiemast püüdest kõrvaldada mineviku imperialistlikud ja koloniaalsed mõjud. Ent selle

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Maailm on tunnistajaks ajaloolise mälu ümberhindamise lainetele, mis on viinud monumentide mahavõtmiseni, tänavanimede muutmiseni ja ajalooliste figuuride pärandi kriitilise vaatluseni. See protsess on eriti aktuaalne riikides, sealhulgas Eestis ja Ukrainas, kus Venemaaga seotud sümbolite ja isikute tühistamine näib olevat osa laiemast püüdest kõrvaldada mineviku imperialistlikud ja koloniaalsed mõjud. Ent selle tühistamiskultuuri taustal tõstatub oluline küsimus: kui õiglane ja järjekindel on see praktika, eriti valguses, et mõningate ajalooliste tegelaste panus, nagu Nikolai Pirogov, on jäetud puutumatuks nende universaalse ja praktilise väärtuse tõttu?

Nikolai Pirogovi panus meditsiini ja kirurgiasse on olnud hindamatu. Tema töö, ulatudes sõjakirurgiast kipslahaseni, on päästnud ja jätkab elude päästmist üle maailma, sealhulgas konfliktipiirkondades. Miks siis, võib küsida, ei mõjuta poliitilised ja rahvuslikud pinged tema pärandit samal määral kui teiste ajalooliste tegelaste oma? Kas see näitab, et teatud saavutuste praktiline vajadus ületab ideoloogilise surve?

Süvenedes sellesse küsimusse, tuleb arvestada, et teaduse ja meditsiini saavutused, erinevalt poliitilistest ja kultuurilistest sümbolitest, kannavad tihti universaalset väärtust, mis ületab ajaloolised ja poliitilised piirid. Selle tulemusel võib nende säilitamine ja austamine olla märk ühiskonna valmisolekust eraldada inimkonna ühiseid saavutusi ajaloolistest vastuoludest ja konfliktidest. Siiski esitab see paradoks küsimusi meie suutlikkuse kohta käsitleda ajalugu objektiivselt ja õiglaselt.

Tõsi on see, et ajaloo tühistamise kultuur kujutab endast ohtu mitte ainult mineviku mõistmisele, vaid ka tulevastele põlvedele, õpetades neid mõistma keerulist ja sageli valulist ajalugu. Kui me tühistame valikuliselt, riskime õppetundide kaotamisega, mida minevik meile õpetada võib. Nikolai Pirogovi näide julgustab meid mõistma, et teaduse ja humanismi saavutused on midagi, mis peaks ületama ajaloolised ja poliitilised piirid, säilitades need teadmised ja kogemused, mis aitavad meil edasi liikuda.

Kuidas me mäletame, mida me väärtustame ja mida me otsustame unustada, määrab lõppkokkuvõttes, millist tulevikku me ühiselt loome. See eeldab avatud mõttevahetust ja kriitilist arutelu, samal ajal kui tunnustame neid universaalseid panuseid, mis on aidanud kujundada meie maailma paremaks.

Kes oli Nikolai Pirogov?

Nikolai Ivanovitš Pirogov (1810–1881) oli vene kirurg ja anatoom, kelle panus meditsiini valdkonda on olnud mõõtmatu. Ta on tuntud kui üks esimesi, kes rakendas eetrit narkoosina kirurgilistes operatsioonides Venemaal, mis oli tol ajal revolutsiooniline samm anestesioloogias. Pirogovi töö hõlmas ka sõjakirurgia innovatsioone, sealhulgas välitööde parendamist ja haavade efektiivsemat ravi, mis päästis paljude sõdurite elu. Ta oli esimene, kes viis läbi süstemaatilisi katseid kipslahase kasutamisel luumurdude ravis, mis on tänini meditsiinipraktikas kasutusel.

Pirogov on samuti tuntud oma töö poolest inimkeha sektsioonide alal, luues anatoomilisi atlaseid, mis aitasid meditsiiniõpilastel ja teadlastel paremini mõista inimkeha. Tema panus meditsiinipedagoogikasse, rõhutades praktilise õppe tähtsust, on samuti märkimisväärne.

Pirogovi töö ja saavutused peegeldavad tema pühendumust teadusele ja inimkonnale, ületades tema eluaja poliitilisi ja rahvuslikke piire. Ta on jätkuvalt austatud nii Venemaal kui ka üle kogu maailma, tema pärandit näidatakse sageli näitena sellest, kuidas ühe inimese töö võib mõjutada mitmeid põlvkondi ja parandada arvukalt elusid.

Ajaloolise mälu ümberhindamine ja sellega seotud mälestusmärkide ning sümbolite tühistamine on keerukas ja mitmetahuline protsess, mis nõuab delikaatset tasakaalu õigluse, mälu ja identiteedi vahel. Kuigi mõned ajaloolised figuurid ja sümbolid on tühistamisele allutatud, näitab Pirogovi näide, et teaduse ja meditsiini saavutuste universaalne väärtus võib ületada ajaloolisi ja rahvuslikke piire. See toob esile küsimuse kahepalgelisusest ühiskondlikus suhtumises ajaloolisse pärandisse ja vajaduse järele mõista mineviku õppetunde, hinnates samas neid panuseid, mis on aidanud kujundada paremat tulevikku kõigile.

Nikolai Pirogovi elu ja töö on näide sellest, kuidas inimkonna ühised saavutused ja edasiminek ei tunne rahvuslikke piire. Meie ülesanne on leida viisid, kuidas austada ja säilitada neid panuseid, mis aitavad meid edasi viia, samal ajal kriitiliselt käsitledes ja õppides mineviku keerukusest ja vastuoludest.

Hüpoteetiline kaos Ukraina sõjameditsiinis: Mis juhtub, kui tuhistatakse Pirogovi panus

Kujutagem ette stsenaariumi, kus Nikolai Pirogovi revolutsioonilised panused sõjameditsiini on järsku kadunud – tühistatud ajaloost, justkui neid poleks kunagi eksisteerinud. Sellises maailmas valitseks sõjameditsiinis ja välimeditsiini laagrites rindel kohene ja absoluutne kaos, millel oleks sügav ja traagiline mõju haavatud sõduritele ja meditsiinitöötajatele, kes üritavad neid aidata.

Esimene ja kõige ilmsem tagajärg oleks traumaravi süsteemi kokkuvarisemine. Ilma Pirogovi kipslahaste ja luumurdude ravimeetoditeta oleksid haavatud sõdurite taastumisvõimalused drastiliselt väiksemad. Luumurrud ja vigastused, mis tänapäeval on parandatavad, muutuksid potentsiaalselt eluohtlikeks või põhjustaksid püsivat invaliidsust.

Kirurgilised protseduurid lahingutingimustes muutuksid äärmiselt riskantseks ettevõtmiseks. Pirogovi panus anesteesia arengusse ja operatsioonide teostamise meetoditesse on sõjameditsiini alustala. Ilma tema uuendusteta oleksid operatsioonid palju valusamad ja keerukamad, suurendades nii surmaohtu kui ka operatsioonijärgseid tüsistusi.

Pirogovi töö organiseeritud ja efektiivse sõjaväljahospidali loomisel on päästnud lugematul arvul elusid. Ilma selleta oleks meditsiinilise abi osutamine desorganiseeritud, aeglane ja ebaefektiivne, mis viiks kaoseni meditsiinilistes laagrites ja hospidalides. Haavatud sõdurid jääksid ilma kiirest ja elupäästvast abist, mida nad meeleheitlikult vajavad.

See kõik viiks oluliselt suurema hulga surmajuhtumite ja kannatusteni lahinguväljadel. Ilma Pirogovi panuseta sõjameditsiinis oleksime tunnistajaks, kuidas haavatud sõdurid surevad vigastustesse, mida tänapäeval saaks efektiivselt ravida. Meditsiinitöötajate moraal langeks, kui nad näeksid, et nende võimalused haavatuid aidata on piiratud vananenud või ebaefektiivsete ravimeetoditega.

Pikaajaliselt kannataks terve meditsiinivaldkond. Pirogovi uuendused ja õpetused on mõjutanud ka tsiviilmeditsiini, eriti traumade ja erakorralise meditsiini ravis. Ilma tema panuseta oleksime ajalooliselt kaotanud väärtuslikku teadmistepagasit, millel on olnud kaugeleulatuv mõju meditsiinipraktikale ja -õppele.

Kui me kujutame ette maailma ilma Pirogovi panuseta, näeme sõjameditsiini ja traumaabi valdkonda, mis on sattunud kriisi. Tema töö äralangemine tähendaks kaost ja meeleheidet nii rindel kui ka meditsiinivaldkonnas laiemalt, rõhutades tema panuste elutähtsat tähtsust.

Pirogovi töö jätkuvalt toetab mitte ainult praeguseid meditsiinilisi praktikaid rindel, vaid ka tulevaste konfliktide lahendamisel, pakkudes strateegiaid ja protseduure, mis päästavad elusid ja parandavad taastumisprotsesse. Tema lähenemisviisid ja tehnikad, mille eesmärk on trauma ja haavade kiire ning efektiivne ravi, on saanud sõjameditsiini standardiks. Need teadmised ja oskused kanduvad edasi põlvkonnalt põlvkonnale, tagades, et isegi tulevastes konfliktides suudetakse pakkuda parimat võimalikku meditsiiniabi.

Nikolai Pirogovi pärand on hindamatu, ulatudes kaugemale sõjameditsiinist ja mõjutades kogu meditsiini valdkonda. Tema pühendumus teadusele, innovatsioonile ja patsiendihooldusele jääb eeskujuks kõigile meditsiinitöötajatele. Oluline on mõista, et tema töö tühistamine või unustamine oleks mitte ainult kaotus sõjameditsiinile, vaid ka tervele inimkonnale.

Seega, kuigi me võime hüpoteetiliselt ette kujutada kaost, mis valitseks ilma Pirogovi panusteta, on veelgi olulisem tunnistada ja austada tema tööd ning selle jätkuvat mõju. See tuletab meile meelde, kui kriitiliselt oluline on säilitada ja edendada meditsiiniteadust ja sõjameditsiini, et kaitsta elusid ja parandada inimeste taastumist konfliktiolukordades.

Kokkuvõttes, vaadeldes Pirogovi tööd ja selle mõju, näeme selgelt, kui oluline on ajalooliste panuste mäletamine ja väärtustamine. See aitab meil mõista meditsiiniabi tähtsust ja vajalikkust kriisiolukordades, õpetades samal ajal tulevastele põlvkondadele pühendumist ja innovatsiooni, mis on vajalik inimelu päästmiseks ja kaitsmiseks kõige raskematel aegadel.

Tõde ideoogia ja tühistamise varjus

Käesoleva artikliga tahtsime avada silmi ja südameid, tuues esile, kui eksitav ja vastuoluline võib olla praegune suundumus ideoloogia ja poliitika mõjul ajaloolisi saavutusi ja nende loojaid tühistada. Erilise tähelepanu all oli Nikolai Pirogovi panus meditsiiniteadusesse ja sõjameditsiini, mis on olnud hindamatu kogu inimkonnale, eriti aga praeguses konfliktiolukorras Ukrainas.

Artikli eesmärk ei olnud mitte ainult tõsta esile Pirogovi tähtsust, vaid ka näidata, kui kahjulik ja ohtlik võib olla ajaloo ja teaduse politiseerimine. Kui me laseme ideoloogial ja poliitikal juhtida otsuseid, mis puudutavad seda, millist ajalugu me mäletame ja kuidas me seda mäletame, riskime me oluliste õppetundide ja teadmiste kaotamisega. Veelgi enam, see näitab, kui "feik", valev ja võlts on lähenemine, mis soosib ajalooliste saavutuste ja nende loojate tühistamist üksnes nende päritolu või poliitiliste seoste tõttu.

See, et me elame ajal, mil ideoloogilised lõhed on sügavad ja sageli mõjutavad meie suhtumist minevikku, ei tohiks meid eksitada unustama, et teadus, kunst ja kultuur on universaalsed väärtused, mis ületavad ajaloolisi ja poliitilisi piire. Pirogovi näide on vaid üks paljudest, kuid see on eriti mõjukas, sest see rõhutab, kuidas ühe inimese töö võib mõjutada inimelusid üle kogu maailma, sõltumata ajastust või geopoliitilisest kontekstist.

Meie ülesanne - olgu me ajakirjanikud, õpetajad, poliitikud või lihtsalt teadlikud kodanikud - on püüelda tõe ja mõistmise poole. See tähendab, et me peame vältima ajaloo ümberkirjutamist ideoloogilistel eesmärkidel ja tunnistama, et teatud väärtused ja saavutused on piisavalt olulised, et neid tuleb säilitada ja austada, hoolimata nendega seotud isikute päritolust või poliitilisest taustast.

Lõpetuseks, kutsun üles kõiki mõtlema kriitiliselt ja uurima sügavamalt nende lugude ja ajalooliste figuuride tagamaid, mida meile esitletakse. Tõeline haridus ja teadlikkus saab alguse uudishimust ja valmisolekust näha kaugemale pealiskaudsetest hinnangutest. Niiviisi, astudes samme tõe ja mõistmise poole, võime me leida teed edasi, mis on täis austust ja tunnustust meie ühise inimliku pärandi vastu.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More