Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Miks minu lapsepõlv Nõukogude Liidus oli erakordselt rikastav
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Miks minu lapsepõlv Nõukogude Liidus oli erakordselt rikastav

Oli kord aeg, mil televiisorid olid must-valged ja arvuteid praktiliselt ei tuntud. Iga uus ajakirjanumber oli omaette sündmus ja pidupäev. Kasvades üles Nõukogude Liidus, oli minu lapsepõlv küll täis piiranguid, kuid samas üllatavalt rikas ja õpetlik. Kuidas see võimalik oli? Just tänu neile piiratud, kuid hoolikalt valitud teadmistele, mis jõudsid

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Oli kord aeg, mil televiisorid olid must-valged ja arvuteid praktiliselt ei tuntud. Iga uus ajakirjanumber oli omaette sündmus ja pidupäev. Kasvades üles Nõukogude Liidus, oli minu lapsepõlv küll täis piiranguid, kuid samas üllatavalt rikas ja õpetlik. Kuidas see võimalik oli? Just tänu neile piiratud, kuid hoolikalt valitud teadmistele, mis jõudsid Nõukogude lasteni ajakirjade ja raamatute kaudu — tsensuuriga filtreeritud, kuid siiski elulised ja tulvil inspiratsiooni.

Iga lehekülg, mida ma lapsena ja noorukina lugesin, iga pilt, mille detailidesse süvenesin, avas mulle akna uude maailma — teadmiste ja oskuste maailma, mis ärgitas mind tegutsema, unistama ja katsetama. Meisterdasin omatehtud raadiosaatjaid, ehitasin mudellennukeid ja korraldasin kodus olümpiamänge. Need tegevused ei olnud mitte lihtsalt ajaviide, vaid tõelised õppetunnid kogu eluks.

Nostalgia nende aegade järele on magusam kui e-ainetega miksitud pulgakomm. Meenutan, kuidas ajakirjad nagu "Tehnika Noortele" ja "Kehakultuur" olid minu lapsepõlvekodus au sees. Need polnud lihtsalt trükised, vaid sillad inspiratsiooni, teadmiste ja oskuste juurde, mis kujundasid põlvkonda, kes oskas hinnata tööd, innovatsiooni ja koostööd.

Minu tänane artikkel on pühendatud nendele mälestustele ja õppetundidele, mida jagasime, kasvades üles ühiskonnas, mis väärtustas asju sellisel moel, mida tänapäeva laps või noor isegi parimas unenäos ei näe. See on lugu sellest, kuidas Nõukogude tsensuuri varjus õitses psüühiliselt terve ja uudishimulik noorus, valmis tegema suuri asju.

Teadmiste ja oskuste juured: Loogika ja inspiratsioon

Minu lapsepõlve ja noorusaja ajakirjad ei õpetanud mulle lihtsalt, kuidas midagi tehniliselt kokku panna või parandada — kuigi selliseid teadmisi ka jagati. Veelgi olulisem oli see, kuidas need ajakirjad õpetasid mõtlema, analüüsima ja loogiliselt järeldusi tegema. Iga artikkel, iga probleem, mille lahendamisele ajakiri kaasa aitas, arendas oskust mõelda süsteemselt ja leida lahendusi, mis polnud alati ilmselged.

See intellektuaalne uudishimu, mida Nõukogude ajakirjandus minus ja paljudes teistes kasvatas, oli varustatud sügava loogika ja mõistmise arendamisega. Kui me loeme tänapäeval tihti, kuidas noored ei suuda keerukaid probleeme lahendada või sügavamalt mõelda, siis minu põlvkonna jaoks olid just need oskused igapäevaelu lahutamatu osa.

Lisaks mõtlemisoskusele rõhutasid ajakirjad nagu "Kehakultuur" tugevalt kehalist aktiivsust ja tervislikke eluviise, mis olid tasakaalustatud vaimse pingutusega. Sport ja füüsiline harjutamine ei olnud pelgalt aja veetmise vahendid; need olid fundamentaalselt seotud isikliku arengu ja distsipliiniga. Tänu sellistele ajakirjadele sai sportlik tegevus minu jaoks mitte ainult hobi, vaid ka viis, kuidas oma keha ja meelt tervena hoida.

Need kogemused kujundasid põlvkonna, kes oli valmis vastu võtma väljakutseid, mis nõudsid nii füüsilist kui ka vaimset vastupidavust. Võrreldes tänapäeva noortega, kes sageli võitlevad keskendumisraskuste ja motivatsioonipuudusega, olid Nõukogude noored harjunud oma piire kompama ja neid ületama.

Nõukogude ajakirjanduse mõju meie vaimsetele ja füüsilistele võimetele oli märkimisväärne. See ei olnud lihtsalt meedia — see oli kasvatusvahend, mis õpetas meid eluks vajalikke oskusi: loogikat, mõtlemist, kehalist võimekust ja enesedistsipliini. Täna vaatan ma tagasi nendele aegadele mitte ainult nostalgilise heldimusega, vaid ka tänutundega nende väärtuslike õppetundide eest, mis aitasid kujundada mind ja paljusid teisi minu põlvkonnast.

Innovatsioon ja loovus piiratud vahenditega

Elades ühiskonnas, kus ressursid olid selgelt piiratud ja iga uus asi tundus olevat otsekui kosmosest pärit, õppisid Nõukogude noored varakult, et kreatiivsus ja nutikus olid kordades väärtuslikumad kui kõige uuemad mitmevärvised pastakad Läänest. Sellises keskkonnas võis isegi kõige tavalisem kruvikeeraja muutuda tööriistaks suuremateks tegudeks — või vähemalt meile meeldis nii mõelda.

Kujutage ette, kuidas Nõukogude noor, relvastatud vaid kruvikeeraja ja vanade "Tehnika Noorte" ajakirjade hunnikuga, suutis "ehitada" midagi, mis vähemalt tema kujutlusvõimes võis konkureerida Lääne "imperialistlike" saavutustega. Muidugi, tegelikkuses me juustust pesumasinat ei ehitanud, kuid see ei takistanud meid unistamast suurelt. Iga kodugaraaž, keldrinurk või koduse fotostuudio pimik võis olla leiutiste labor, kus uutest ideedest või vanadest raadiodetailidest ja juhuslikest juppidest sündisid uued väljakutsed.

Selline keskkond ei soosinud mitte ainult tehnilist taiplikkust, vaid ka sügavamat arusaama sellest, kuidas asjad töötavad — ja kuidas neid saab valmistada, parandada või uuesti luua. Näiteks "juustust pesumasin", mis tegelikult võis alustada elu lihtsa pesunöörina, kuid millest lõpuks sai kodukootud leiutis, mis vähendas pere pesupäeva vaeva. Sellised kohandused ei olnud mitte ainult praktilised, vaid ka sügavalt rahuldust pakkuvad, kinnitades meie võimet mõjutada ja parandada maailma.

See pidev vajadus improviseerida ja leida uusi lahendusi oli osaliselt tingitud ka kultuurilisest taustast, mis soosis "teeme ise" suhtumist. Huviringid, perekoolid ja spordiklubid olid Nõukogude noorele kohad, kus meid julgustati mõtlema väljaspool etteantud raame ja rakendama oma oskusi ebatavalistes olukordades. Meie juhendajad ja õpetajad olid sageli ise samasugused meisterdajad ja mõtlejad, kes edastasid teadmisi, kuidas väheste vahenditega palju ära teha.

Tänapäeva noorte seas näeme kõikjal puudujääke sellistes praktilistes oskustes, mis omal ajal olid meie jaoks iseenesestmõistetavad. See ei tähenda, et kaasaegsed noored oleksid vähem võimekad, kuid kindlasti on keskkond ja ühiskondlikud ootused muutunud. Tänapäeva tehnoloogia on teinud paljud asjad lihtsamaks, kuid samas ka vähendanud vajadust igapäevaseks loovaks probleemilahenduseks.

Sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud: Tsensuuri kaitsva rolli tähtsus

Elu Nõukogude Liidu tsensuuri all oli nagu elamine kehas, mis on kindlalt vaktsineeritud, kus vastumürk läänest tulevatele kultuurilistele viirustele oli hoolikalt valitud ja rakendatud, et edendada terve ja puhta organismi arengut. See tsensuur ei olnud lihtsalt riikliku kontrolli mehhanism, vaid elutähtis kultuuriline kaitsja, mis hoidis eemal lääne "hullused" ja nende potentsiaalselt kahjuliku mõju Nõukogude noorte kasvule ja väärtustele.

Tsensuur võimaldas säilitada kultuurilist autonoomiat ja kaitsta noori pealiskaudse ja sageli vastuolulise informatsiooni eest, mis domineeris lääne meedias. See kaitse takistas meelelahutuse ja trendide levikut, mis võisid õõnestada eetikat, kollektivismi ja pereväärtusi, mida Nõukogude ühiskond kõrgelt hindas. Näiteks olid keelatud paljud lääne muusikatükid ja filmid, mis propageerisid narkootikume, vägivalda ja muid ideoloogiliselt vastuvõetamatuid teemasid.

Ajastul, mil paljud ei mõistnud tsensuuri tähtsust või pidasid seda moraalseks ahistamiseks, on tänapäeval paljud jõudnud arusaamisele, et need kaitsemeetmed olid tõepoolest õigustatud. Need aitasid kasvatada terve põlvkonna puhta psüühikaga inimesi, kellel oli tugev moraalne kompass ja kes olid vähem mõjutatud lääne kultuurist, mis täna sisuliselt kogu maailmas domineerib.

NSVL tsensuur kui kasvatuslik ja kultuuriline kaitsja lõi raamistiku, mis soosis loovust, haridust ja ühiskondlikku koostööd, samas kaitstes noori info- ja materjalide eest, mis võisid neid halvale teele viia. See aitas luua unikaalse ühiskonna, kus inimesed õppisid hindama paljusid asju üle isiklike ambitsioonide.

Tagantjärele vaadates võib öelda, et Nõukogude tsensuur, kuigi paljuski piirav ja autoritaarne, mängis olulist rolli kultuurilise identiteedi säilitamisel ja noorte kaitsmisel "roiskuva lääne" mõjude eest, mis võinuks nende arengut kahjustada. See polnud pelgalt repressiivne vahend, vaid ka meetod, mis aitas kujundada ühtset ja eetiliselt tugevat põlvkonda.

Mõtisklused ja tänulikku

Kui vaatan tagasi oma lapsepõlvele ja noorusajale Nõukogude Liidus, tunnen sügavat tänulikkust. Tsensuur, mille all me elasime, oli kahtlemata piirav, kuid samas ka kaitsev. See hoidis mind ja mu eakaaslasi lapsepõlves ja nooruses eemal läänelikust kõlvatusest, rumalusest, lauslollusest ja inimvaenulikust mentaliteedist, mis kahjuks tänapäeval meie ühiskonnas domineerib.

Olen õnnelik, et kasvasin üles keskkonnas, kus tsensuur mitte ainult ei suunanud meie lugemisvara ja meelelahutust, vaid kaitses ka meie vaimset ja moraalset arengut. Tänu sellele sain arendada väärtusi ja tugevusi, mis on mind elus edasi viinud — loovust, uudishimu, tahet, töökust ja eelkõige võimet mõelda kriitiliselt ja tegutseda iseseisvalt, hoolimata sellest, mida praegune hullus meile ette söödab.

See artikkel ei ole kirjutatud pelgalt nostalgia pärast, vaid selleks, et tõsta esile neid positiivseid aspekte, mida üldjuhul varjutavad negatiivsed meenutused Nõukogude ajast. Täna, elades ajastul, kus info on kõikjal ja enamuses vastuoluline, hindan ma rohkem kui kunagi varem seda, kuidas minu varajane kasvukeskkond õpetas mulle, kuidas eristada teri sõkaldest ja väärtustada sügavamaid tõdesid.

Nõukogude tsensuur õpetas mind väärtustama elulisi tõekspidamisi ja isiklikku arengut üle eksitava infotulva, mis meie ümber levib. See ei tähenda, et ma pooldaksin piirangute kehtestamist vabadusele või sõnavabadusele, kuid ma usun, et mingil määral on vaja luua uued, “avatud lüüsid”, mis aitaks kaitsta noori inimesi ja soodustaks nende kasvamist terveteks ja mõtlevateks täiskasvanuteks.

Seega, jah, ma olen tõepoolest õnnelik ja tänulik, et minu formatiivsed aastad möödusid ajal ja kohas, kus tsensuur mängis rolli mitte ainult kultuurilise kaitsjana, vaid ka kasvatajana. See kogemus on mind sügavalt mõjutanud ja ma olen veendunud, et see on andnud mulle tööriistad, mida vajan, et selles maailmas hakkama saada.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More