Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Prantsuse ajaleht “Le Monde”: Schengeni koodeksi uuendatud versioon ja selle ajastuse täpsus WHO kongressi eel

Prantsuse ajaleht "Le Monde" avaldas hiljuti artikli, milles käsitletakse Euroopa Liidu Schengeni koodeksi reformi ja selle ajastuse täpsust WHO kongressi eel. Reformi eesmärk on täpsustada sisepiirikontrollide korda ja ühtlustada meetmeid tervisekriiside ajal, mis on eriti oluline pärast COVID-19 pandeemia tekitatud kaost. Uuendatud koodeks aitab Euroopa Liidul kiiremini ja

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Prantsuse ajaleht “Le Monde”: Schengeni koodeksi uuendatud versioon ja selle ajastuse täpsus WHO kongressi eel

Prantsuse ajaleht "Le Monde" avaldas hiljuti artikli, milles käsitletakse Euroopa Liidu Schengeni koodeksi reformi ja selle ajastuse täpsust WHO kongressi eel. Reformi eesmärk on täpsustada sisepiirikontrollide korda ja ühtlustada meetmeid tervisekriiside ajal, mis on eriti oluline pärast COVID-19 pandeemia tekitatud kaost. Uuendatud koodeks aitab Euroopa Liidul kiiremini ja tõhusamalt reageerida tervisehädaolukordadele, sealhulgas uue üle-euroopalise lockdowni kehtestamisele.

Schengeni koodeksi reformi põhieesmärgid

Reformi raames on kehtestatud uued reeglid, mis hõlmavad:

  • Sisepiirikontrollide kord: Reform täpsustab tingimusi, mille alusel saab taaskehtestada sisepiirikontrolle, et tagada turvalisus ja avalik kord. See hõlmab ajutiste kontrollide kehtestamist kriisiolukordades.
  • Tervisehädaolukordade juhtimine: Uued reeglid võimaldavad Euroopa Liidul kehtestada ühtsed piirangud tervisehädaolukordade ajal, et tagada koordineeritud ja tõhus reageerimine. See sisaldab näiteks reisipiiranguid ja karantiinimeetmeid.
  • Rändevoogude kontroll: Reformide eesmärk on hallata rändevooge ja reageerida olukordadele, kus kolmandad riigid võivad migrante instrumentaliseerida.

Ajastus ja rahvusvaheline koostöö

Artikli ajastus on eriti asjakohane, kuna peagi toimub WHO kongress, mis keskendub rahvusvahelise koostöö tugevdamisele ja tervisekriiside juhtimisele. WHO kongress pakub foorumit arutada globaalse terviseohutuse küsimusi ja jagada parimaid praktikaid. Schengeni koodeksi reform tagab, et Euroopa Liit on valmis koostööks ja tõhusaks reageerimiseks tulevastele terviseohtudele.

Kiirem ja tõhusam reageerimine

Reform loovad selged juhised ja protseduurid, kuidas liikmesriigid saavad kiiresti ja tõhusalt reageerida tervisekriisidele. See hõlmab:

  • Koordineeritud piirangud: Ühtlustatud ja koordineeritud meetmed kogu Euroopa Liidus, mis aitavad vältida segadust ja tagada tõhusad piirangud. Näiteks reisipiirangud ja karantiinimeetmed, mis kehtivad ühtselt kogu piirkonnas.
  • Ajutiste sisepiirikontrollide kehtestamine: Võimalus kiiresti kehtestada ajutised sisepiirikontrollid, et takistada viiruse levikut ja kaitsta rahvatervist.
  • Ühtne kriisijuhtimine: Euroopa Liidu liikmesriigid saavad rakendada ühtseid ja koordineeritud meetmeid, mis põhinevad parimatel rahvusvahelistel praktikatel ja WHO soovitustel.

Seosed WHO kongressiga

WHO kongressil käsitletavad teemad, nagu rahvusvahelise koostöö tugevdamine tervisekriiside ajal, haakuvad otseselt Schengeni koodeksi reformi eesmärkidega. Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks on oluline, et neil oleksid ühtsed ja koordineeritud meetmed tervisehädaolukordade lahendamiseks, mis omakorda tugevdab ka globaalset terviseohutust.

"Le Monde" rõhutab, et Schengeni koodeksi reform on strateegiline samm, mis aitab Euroopa Liidul paremini toime tulla tervisekriiside ja julgeolekuprobleemidega, tugevdades samal ajal rahvusvahelist koostööd ja koordinatsiooni WHO raames. Reformi ajastus peegeldab vajadust ühtlustatud ja koordineeritud meetmete järele globaalse terviseohutuse tagamiseks. Uued reeglid tagavad, et Euroopa Liit suudab kiiresti ja tõhusalt reageerida vajadusel, näiteks uue üle-euroopalise lockdowni kehtestamisel.

Lisateavet leiate Le Monde'i artiklist ja EUR-Lexi veebilehelt.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More