Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Saladuslik kohtumine Washingtonis: Kaja Kallase ja Joe Bideni varjatud päevakord
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Saladuslik kohtumine Washingtonis: Kaja Kallase ja Joe Bideni varjatud päevakord

Eesti peaminister Kaja Kallas osales märtsi 18. õhtul Washingtonis peetud kohtumisel USA president Joe Bideniga, kuid üksikasjalikud arutelud ja kohtumise täpsem sisu jäid suuresti avalikkuse eest varjatuks. Kuigi ametlikus teates mainiti peamiste aruteluteemade hulgas toetust Ukrainale, julgeolekuküsimusi ja eelseisvat NATO tippkohtumist Washingtonis, on mitmed detailid ja nüansid, mis võiksid valgustada

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Eesti peaminister Kaja Kallas osales märtsi 18. õhtul Washingtonis peetud kohtumisel USA president Joe Bideniga, kuid üksikasjalikud arutelud ja kohtumise täpsem sisu jäid suuresti avalikkuse eest varjatuks. Kuigi ametlikus teates mainiti peamiste aruteluteemade hulgas toetust Ukrainale, julgeolekuküsimusi ja eelseisvat NATO tippkohtumist Washingtonis, on mitmed detailid ja nüansid, mis võiksid valgustada kohtumise tegelikku sügavust ja tähtsust, jäänud laiemalt avalikkusele teadmata.

Kallas rõhutas kohtumisel USA kohaloleku tähtsust NATO idatiival ja kutsus üles tagama seda kohalolu pikemas perspektiivis. Ta tõi esile, et Eesti kaitsekulutused on tõusnud üle 3% SKP-st, ning julgustas teisi liitlasi oma kaitseinvesteeringuid suurendama. Veelgi enam, Kallas ja Biden arutasid Ukrainale antava toetuse üle, millele Kallas andis kõrge hinnangu, rõhutades vajadust Venemaa agressiooni peatamiseks Ukrainas kui vabaduse ja demokraatia tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega tegevuse järele.

Hoolimata sellest ametlikust ülevaatest, jääb avalikkusel vaid spekuleerida kohtumisel arutatud potentsiaalselt oluliste teemade ja otsuste üle, mis võivad mõjutada nii Eesti kui ka laiemalt Euroopa ja maailma julgeolekupoliitilist maastikku. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, mida käsitleti "sisuliselt salajasel kohtumisel", viidates sellele, et kohtumise teatud aspektid olid ette nähtud ainult kõrgel tasemel osalejate teadmiseks.

Arutelud NATO 75. aastapäeva tippkohtumise üle, mis on kavandatud toimuma Washingtonis juulis, lisavad veelgi spekulatsioonidele alust, kuna sellised kohtumised pakuvad võimalust mitte ainult ametlikeks läbirääkimisteks, vaid ka kulisside taga toimuvateks diplomaatilisteks manöövriteks ja strateegiliseks planeerimiseks.

Kallase osalemine Gridiron Clubi õhtusöögil kui auväärse külalise staatuses lisab veelgi intriigi, arvestades, et tegemist on üritusega, kus traditsiooniliselt kohtuvad USA poliitiline ja ajakirjanduslik eliit. Kuigi Bideni kõne ajal rõhutati demokraatia ja vabaduse kaitsmise olulisust, on Gridiron Clubi õhtusöök tuntud oma bipartisaanse meelelahutuse poolest, mis võib varjata sügavamaid ja tõsisemaid arutelusid, mis toimuvad väljaspool avalikkuse pilku.

Kokkuvõttes, kuigi Eesti peaministri ja USA presidendi kohtumist kajastati ametlikult kui toetuse avaldust Ukrainale ja julgeolekualase koostöö jätkamist, jääb õhku küsimus, milliseid konkreetseid kokkuleppeid ja otsuseid tehti väljaspool avalikkuse tähelepanu. Sellise kohtumise "sisuliselt salajase" iseloomu tõttu võime vaid oletada, millised olulised teemad ja strateegiad seal tegelikult lauale toodi.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More