Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Salajane ÜRO raport: Uue maailmakorra plaanid ja tuumakonflikti hirmud

Viimastel aastatel on maailmas levimas mitmesugused stsenaariumid ja kriisihaldusplaanid, mida esitavad nii Maailma Majandusfoorum (WEF) kui ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Need organisatsioonid mängivad läbi kõikvõimalikke tulevikustsenaariume alates elektrikatkestustest kuni üleilmsete pandeemiateni. Täna aga võtame ette veidi teistsuguse lähenemise ja mängime läbi väidetava konspiroloogilise salajase raporti, mis kujutab ette uue maailmakorra

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Salajane ÜRO raport: Uue maailmakorra plaanid ja tuumakonflikti hirmud
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Viimastel aastatel on maailmas levimas mitmesugused stsenaariumid ja kriisihaldusplaanid, mida esitavad nii Maailma Majandusfoorum (WEF) kui ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Need organisatsioonid mängivad läbi kõikvõimalikke tulevikustsenaariume alates elektrikatkestustest kuni üleilmsete pandeemiateni. Täna aga võtame ette veidi teistsuguse lähenemise ja mängime läbi väidetava konspiroloogilise salajase raporti, mis kujutab ette uue maailmakorra kehtestamist ÜRO juhtimisel. Vaadakem, milliseid mõtteid ja küsimusi see stsenaarium meie jaoks esile toob.

ÜRO salajane raport, mis on väidetavalt lekkinud, kirjeldab uut maailmakorda, mis jõustuks 4. juulil 2025. Raporti kohaselt kaotavad kõik riigid oma iseseisvuse ja jagatakse ÜRO kontrollitud piirkondadeks. Näiteks endised Ameerika Ühendriigid jaotataks erinevateks Ameerika piirkondadeks, samas kui Euroopa riigid moodustaksid ühe Euroopa piirkonna.

Kõik valitsus-, sõjaväe- ja politseijõud allutataks ÜRO-le. Sõjaväe ja politsei vormid muudetaks ÜRO siniseks, ning kogu senine riiklik juhtimine asendataks ÜRO määratud ametnikega. Haridussüsteem, tervishoid ja põllumajandus allutataks samuti ÜRO kontrollile, muutes kogu senise eluviisi tundmatuseni.

Raport sisaldab ka praktilisi juhiseid, kuidas muuta olemasolevaid struktuure ja süsteeme vastavalt uue maailmakorra nõuetele. Kõik sõidukid ja hooned värvitaks ÜRO siniseks, kõik riiklikud ja kohalikud seadused allutataks ÜRO direktiividele ning vastupanu korral rakendataks vägivalda ja jõhkrat jõudu. Kõik usulised ja kultuurilised sümbolid hävitataks, ning kogu elanikkond allutataks uutele haridus- ja tervishoiusüsteemidele.

Kuigi see kõik võib tunduda utoopilise ja ulmelisena, võib maailmas tekkida olukord, kus selline stsenaarium muutub reaalseks. Kui maailma sõjalised konfliktid eskaleeruvad tuumakonfliktiks, võib globaalne kontroll muutuda hädavajalikuks, et tagada ellujäämine ja stabiilsus.

Kontrolli Vajadus:

Tuumakonflikt tooks kaasa tohutuid hävinguid ja kaose, mis muudaks tavapärase valitsemise ja kord majapidamise võimatuks. Sellises olukorras võib ÜRO ja globaalne valitsus olla ainus võimalus tagada ellujäämine ja kord maailmas. Kõik rahvused ja riigid peaksid ühilduma ühise eesmärgi nimel, et vältida täielikku hävingut ja tagada tulevikus stabiilsus.

Eetilised ja Praktilised Väljakutsed:

Selline globaalne kontroll tõstataks mitmeid eetilisi ja praktilisi küsimusi. Kas indiviidi vabadus tuleks ohverdada kollektiivse ellujäämise nimel? Kuidas tagada, et võim ei koonduks väikese grupi kätte, kes võib seda kuritarvitada? Kuidas säilitada kultuuriline ja sotsiaalne mitmekesisus, samas tagades ülemaailmse stabiilsuse?

Väidetavalt lekkinud ÜRO salajane raport, mis kirjeldab uut maailmakorda ja selle kehtestamist, sisaldab järgmisi põhipunkte ja juhiseid:

 1. Maailma jaotamine ÜRO piirkondadeks:
  • Kõik riigid kaotavad oma iseseisvuse ja jagatakse ÜRO kontrollitud piirkondadeks. Näiteks endised Ameerika Ühendriigid jaotatakse erinevateks Ameerika piirkondadeks, samas kui Euroopa riigid moodustavad ühe Euroopa piirkonna.
 2. Valitsus- ja sõjaväejõudude allutamine ÜRO-le:
  • Kõik riiklikud ja kohalikud valitsus-, sõjaväe- ja politseijõud allutatakse ÜRO kontrollile. Sõjaväe ja politsei vormid muudetakse ÜRO siniseks, ning kogu senine juhtimine asendatakse ÜRO määratud ametnikega.
 3. Haridus ja tervishoid ÜRO kontrolli all:
  • Kõik haridussüsteemid ja tervishoiuasutused allutatakse ÜRO kontrollile, muutes senised süsteemid vastavalt uue maailmakorra nõuetele.
 4. Religioonide ja kultuuride hävitamine:
  • Kõik usulised ja kultuurilised sümbolid hävitatakse. Religioossed organisatsioonid lõpetavad oma tegevuse ja nende hooned võetakse ÜRO kontrolli alla.
 5. ÜRO siniseks värvimine:
  • Kõik sõidukid, hooned ja muud olulised infrastruktuuri elemendid värvitakse ÜRO siniseks. Numeratsioon ja tähised muudetakse vastavalt uutele direktiividele.
 6. Vastupanu mahasurumine:
  • Kõik ÜRO direktiividele vastupanu osutajad kõrvaldatakse jõuga. Vastuhakkajad, sealhulgas endised sõjaväe- ja politseijõud, hävitatakse vajadusel bioloogiliste, keemiliste või tuumarelvadega.
 7. Ülemaailmne autoriteet ja kontroll:
  • ÜRO esindajad omavad täielikku kontrolli ja autoriteeti kõigis piirkondades. Kõik küsimused ja probleemid lahendatakse ÜRO esindajate poolt ilma arutelu või läbirääkimisteta.
 8. Ühiskonna täielik ümberkujundamine:
  • Kõik endised riigid ja rahvused peavad kohanduma uue maailmakorraga, kus indiviidi vabadus on ohverdatud kollektiivse stabiilsuse ja ellujäämise nimel.

Kuigi see raport võib tunduda ulmelise ja vandenõulise fiktsioonina, tõstatab see olulisi küsimusi ja teemasid globaalsete kriiside ja nende lahendamise kohta. Kas me oleme valmis selliseks radikaalseks muutuseks, kui maailm tõesti seisaks silmitsi eksistentsiaalse ohuga nagu tuumakonflikt? Millised oleksid tagajärjed individuaalsetele vabadustele ja kultuurilisele mitmekesisusele?

Selline teoreetiline arutelu aitab meil mõista ja ette valmistuda võimalike tulevikustsenaariumite jaoks, tagades, et me suudame säilitada inimlikkuse ja moraalsed väärtused ka kõige raskemates olukordades. Oluline on meeles pidada, et kuigi need teooriad võivad tunduda kaugeleulatuvad, peame olema valvsad ja teadlikud, et kaitsta oma vabadusi ja inimõigusi kõigi võimalike ohtude eest.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More