Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
Suurbritannia sõjaline valmisolek on suure küsimärgi all: Kõigest kaks kuud vastupanu Venemaa vastu?
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Suurbritannia sõjaline valmisolek on suure küsimärgi all: Kõigest kaks kuud vastupanu Venemaa vastu?

Hiljutises avalduses tõi Suurbritannia Kaitseministeeriumi asepeastaabiülem, kindralleitnant Sir Rob Magowan esile, et riigi relvajõudude praegused ressursid ei võimalda neil Venemaa vastu pikemat konflikti pidada kui kaks kuud. Selle julge tunnistuse taustal peegeldub sügavam mure Suurbritannia sõjalise valmisoleku ja tuleviku sõjaliste väljakutsete üle. Kaitseminister Grant Shapps tunnistas, et vaatamata aktiivsetele jõupingutustele

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Hiljutises avalduses tõi Suurbritannia Kaitseministeeriumi asepeastaabiülem, kindralleitnant Sir Rob Magowan esile, et riigi relvajõudude praegused ressursid ei võimalda neil Venemaa vastu pikemat konflikti pidada kui kaks kuud. Selle julge tunnistuse taustal peegeldub sügavam mure Suurbritannia sõjalise valmisoleku ja tuleviku sõjaliste väljakutsete üle.

Kaitseminister Grant Shapps tunnistas, et vaatamata aktiivsetele jõupingutustele ei õnnestunud tal eelarves kaitsekulutuste suurendamiseks lisaraha saada. See tõstatas küsimuse Suurbritannia võimest tulla toime suuremahuliste sõjaliste konfliktidega ja rõhutas vajadust ressursside suurendamise järele.

Suurbritannia kaitsevalmiduse olukorda on kritiseerinud ka Ühendkuningriigi parlamendi kaitsekomitee, mis leidis, et relvajõudude värbamiskriis ja relvastuse ning laskemoona varude puudulikkus seab riigi võime sõjalisteks operatsioonideks tõsisesse ohtu. Komitee rõhutas, et ilma kiirete reformideta ei ole võimalik sõjalist ega strateegilist valmisolekut saavutada.

Kindralleitnant Magowani sõnul peab Suurbritannia suurendama investeeringuid õhutõrje ja integreeritud raketikaitse süsteemidesse, et paremini vastata olemasolevatele ohtudele. Samuti toonitas ta, et võimalik konflikt Venemaaga ei hõlmaks ainult Suurbritanniat, vaid see toimuks NATO liitlaste toel, mis annaks kollektiivse eelise.

Ukrainas toimuva sõja taustal on Suurbritannia tunnistanud droonide sõjapidamises kasutamise tähtsust, mida peetakse tuleviku sõjategevuse võtmeks. Minister Shapps märkis, et droonid muudavad sõjapidamise kulutõhusamaks, pakkudes samas suurt löögivõimet.

Suurbritannia on samuti teatanud, et juhib koos Lätiga uut algatust, mille eesmärk on toetada Ukrainat tuhandete kamikaze-droonidega, et leevendada laskemoona puudujääki rindel. See näitab Suurbritannia pühendumust mitte ainult oma sõjalise valmisoleku tugevdamisele, vaid ka rahvusvahelisele julgeolekule ja demokraatlike väärtuste toetamisele konfliktipiirkondades.

Kokkuvõttes seisab Suurbritannia silmitsi keeruliste sõjaliste ja strateegiliste väljakutsetega. Riigi kaitsevalmiduse tugevdamine, ressursside suurendamine ja uute tehnoloogiate, nagu droonide, integreerimine sõjapidamisse on hädavajalikud sammud, et tagada riigi ja tema liitlaste julgeolek tulevikus.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More