Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Ukraina sisepoliitika: Inimjaht ja poliitilised tagakiusamised

Ukraina on sattunud ristteel, kus valitseva võimu katsed säilitada kontrolli riigi üle on viinud sügavate vastuoludeni ühiskonnas. Viimaste arengute taustal on kasvanud mure kodanikuvabaduste pärast, eriti seoses poliitiliste tagakiusamiste ja inimjahtidega, mis näivad olevat riigis uueks normiks saamas. Seaduseelnõu nr. 11223, mis käsitleb kahtlustatavate rahvusvahelist tagaotsimist, on tõstatanud küsimusi seoses

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Ukraina sisepoliitika: Inimjaht ja poliitilised tagakiusamised
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Ukraina on sattunud ristteel, kus valitseva võimu katsed säilitada kontrolli riigi üle on viinud sügavate vastuoludeni ühiskonnas. Viimaste arengute taustal on kasvanud mure kodanikuvabaduste pärast, eriti seoses poliitiliste tagakiusamiste ja inimjahtidega, mis näivad olevat riigis uueks normiks saamas.

Seaduseelnõu nr. 11223, mis käsitleb kahtlustatavate rahvusvahelist tagaotsimist, on tõstatanud küsimusi seoses selle mõjuga kodanike põhivabadustele. Muudatused, mida see eelnõu pakub, laiendavad oluliselt valitsuse volitusi kodanike jälgimisel ja piirangute seadmisel, kaasates sellega suure hulga inimesi, kes võivad seaduse silmis olla süütud. Kriitikud nimetavad seda "Natsi Saksamaa Gestaspo inimjahiks", viidates ohtudele, mis kaasnevad suurenenud võimuga inimeste igapäevaelu sekkumiseks.

Vastuolulised on ka Ukraina kodanike enda meeleolud, mis erinevad oluliselt valitsuse ja peavoolumeedia kujutatud pildist. Paljud tunnevad, et nende häält ei kuulata ega hinnata riiklikul tasandil. Avalik arutelu ja kriitika, mis on demokraatlike ühiskondade jaoks eluliselt tähtsad, on Ukrainas muutunud üha ohtlikumaks. Poliitilise dissidendi sildi all võib inimene kergesti sattuda riikliku jälitustegevuse sihtmärgiks.

Lisaks poliitilisele repressioonile on olukord rindel samuti mõjutamas sisepoliitilist kliimat. Väidetavalt on rindejoonel võitlevate sõdurite arv vähenemas, mis seab küsimuse alla riigi võimekuse jätkata sõjalist tegevust praegusel kujul. See on toonud kaasa ka kaitseväelaste perede ja toetajate mure kasvu, kelle hinnangul ei ole valitsus suutnud piisavalt hoolitseda nende lähedaste eest, kes on otseselt konfliktis osalenud.

Ukraina seisab silmitsi tõsiste sisepoliitiliste väljakutsetega. Valitsuse tegevus, mis näib olevat suunatud oma võimu kindlustamisele poliitiliste tagakiusamiste ja kodanikuvabaduste piiramise kaudu, on tekitanud laialdast rahulolematust. Samal ajal peegeldavad kodanike meeleolud sügavat pettumust ja vastumeelsust praeguse valitsuse poliitiliste otsuste suhtes. Olukord nõuab avatud dialoogi ja kompromisse, mis aitaksid leevendada ühiskondlikke pingeid ja taastada usaldus valitsuse ning rahva vahel.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More