Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Ukraina uuendab mobiilisatsiooniseadust: olulised muudatused ja nende mõju

Ukraina kaitseministeerium avalikustas hiljuti uuendused uues mobiilisatsiooniseaduse eelnõus, mis toovad kaasa olulisi muudatusi. Uuenduste eesmärk on tõhustada riigi kaitsevõimet praeguses keerulises julgeolekuolukorras, tuues sisse mitmeid kriitilisi sätteid ja kohustusi kodanikele. Eelnõu kohaselt ei kuulu invaliidid enam mobiliseeritavate hulka ja inimestel on lubatud ilma sõjaväekomissariaadi loata ümber kolida. Lisaks peavad kõik

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Ukraina uuendab mobiilisatsiooniseadust: olulised muudatused ja nende mõju
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Ukraina kaitseministeerium avalikustas hiljuti uuendused uues mobiilisatsiooniseaduse eelnõus, mis toovad kaasa olulisi muudatusi. Uuenduste eesmärk on tõhustada riigi kaitsevõimet praeguses keerulises julgeolekuolukorras, tuues sisse mitmeid kriitilisi sätteid ja kohustusi kodanikele.

Eelnõu kohaselt ei kuulu invaliidid enam mobiliseeritavate hulka ja inimestel on lubatud ilma sõjaväekomissariaadi loata ümber kolida. Lisaks peavad kõik Ukrainas viibivad sõjaväekohustuslased 60 päeva jooksul pärast seaduse avaldamist minema sõjaväekomissariaati oma andmeid uuendama. Kui isik ei viibi riigis, on tal võimalik ühendust võtta telefoni või e-posti teel.

Olulisemad muudatused hõlmavad ka:

  • Sõjaväekohustusliku vanuse muutmine 27 eluaastalt 25 eluaastale.
  • Kohus võib sõjaväekomissariaadi taotlusel määrata kõrvalehoidjatele piiranguid, mille vastu on võimalik esitada kaebus 10 päeva jooksul.
  • Uus eelnõu legaliseerib elektroonilised kutseteated, mida saab saata läbi sõjaväekohustuslaste elektroonilise konto.
  • Ukraina kodanikud vanuses 18 kuni 60 eluaastat peavad kandma endaga kaasas sõjaväepiletit ja esitama seda sõjaväekomissariaadi või politsei nõudmisel.
  • Politsei saab õiguse kõrvalehoidjad kinni pidada ja sõjaväekomissariaati toimetada.
  • Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused tagavad, et kutsealused saabuvad sõjaväekomissariaati.
  • Kui isik ei ilmu kutse peale 15 päeva jooksul, saadetakse talle elektroonilise kabineti kaudu nõue täita oma kohustused.
  • Haiglate juhid peavad teatama sõjaväekomissariaatidele 18-25-aastaste isikute haiglaravil viibimisest.
  • Välisriiki lahkumiseks peavad meessoost isikud vanuses 18 kuni 60 eluaastat esitama lisaks muudele dokumentidele ka sõjaväepileti, millel on märge arvelevõtmisest.
  • Täpsustatakse isikute nimekirja, kes ei kuulu mobiliseeritavate hulka, sealhulgas ministeeriumide juhid ja nende asetäitjad, riigiasutuste juhid, rahvasaadikud, kohtunikud ja teised kategooriad.

Need uuendused kajastavad Ukraina valitsuse püüdlusi optimeerida mobilisatsiooniprotsessi ja tugevdada riigi kaitsevõimet, arvestades praegust keerulist julgeolekuolukorda.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More