Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks
UNRWA uurimus paljastab ÜRO ja Hamasi võimalikud sidemed
@StevenAlber DigitalArt

UNRWA uurimus paljastab ÜRO ja Hamasi võimalikud sidemed

Hiljuti avalikustatud uurimus New York Timesi poolt on tekitanud rahvusvahelises kogukonnas suurt muret, tuues päevavalgele süüdistused, mis seostavad ÜRO Palestiina Pagulaste Abi- ja Tööameti (UNRWA) töötajaid Hamasi rünnakutega Iisraelile. Selle uurimuse järelkaja on viinud mitmete riikide otsuseni peatada ajutiselt rahaline toetus organisatsioonile, mis on aastakümneid pakkunud humanitaarabi ja toetust Palestiina

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Hiljuti avalikustatud uurimus New York Timesi poolt on tekitanud rahvusvahelises kogukonnas suurt muret, tuues päevavalgele süüdistused, mis seostavad ÜRO Palestiina Pagulaste Abi- ja Tööameti (UNRWA) töötajaid Hamasi rünnakutega Iisraelile. Selle uurimuse järelkaja on viinud mitmete riikide otsuseni peatada ajutiselt rahaline toetus organisatsioonile, mis on aastakümneid pakkunud humanitaarabi ja toetust Palestiina pagulastele.

Uurimus sai alguse pärast seda, kui Iisraeli välisministeeriumi asepeadirektor esitas UNRWA juhtkonnale luureandmeid, mis süüdistavad 12 UNRWA töötajat osalemises Hamasi rünnakus Iisraelile. UNRWA vastas süüdistustele, teatades üheksa süüdistatud töötaja vallandamisest, ning kinnitas oma pühendumust neutraalsusele ja rahu säilitamisele piirkonnas.

Rahvusvaheline reaktsioon on olnud kiire ja mitmetähenduslik. Ameerika Ühendriigid olid esimesed, kes peatasid oma rahalise toetuse UNRWA-le, millele järgnesid mitmed teised riigid, sealhulgas Saksamaa, Itaalia ja Holland. Seevastu Hispaania ja Portugal on avaldanud toetust UNRWA-le, pakkudes lisarahastust organisatsiooni tegevuse jätkamiseks Gazas, rõhutades humanitaarabi kriitilist tähtsust piirkonnas.

ÜRO peasekretär António Guterres on algatanud sõltumatu uurimisgrupi, mida juhib Prantsusmaa endine välisminister Catherine Colonna, et uurida süüdistusi põhjalikumalt. Uurimisrühm töötab koostöös kolme uurimisorganisatsiooniga ning esitab oma esialgsed ja lõplikud raportid vastavalt märtsi lõpus ja aprilli lõpus, misjärel avalikustatakse need.

Selle uurimuse tagajärjed on kaugelt ulatuslikumad kui UNRWA rahastamise küsimus. See on esile tõstnud keerulised küsimused ÜRO rolli ja vastutuse üle konfliktiolukordades, eriti kui tegemist on suhetega relvarühmitustega. Lisaks on see juhtum äratõusnud diskussioone ÜRO agentuuride läbipaistvuse ja vastutuse üle laiemalt, julgustades rahvusvahelist kogukonda otsima paremaid mehhanisme, et vältida sarnaste olukordade kordumist tulevikus.

Samal ajal on see juhtum toonud esile ka Iisraeli ja Palestiina konflikti keerukuse, rõhutades vajadust jätkuva dialoogi ja rahu poole püüdlemise järele Lähis-Idas. Olukorra lahendamine nõuab rahvusvahelise kogukonna ühtset ja tasakaalustatud lähenemist, mis tunnistab kõikide osapoolte huve ja püüdlusi piirkonnas kestva rahu saavutamiseks.

Kokkuvõttes on see uurimus ja sellele järgnenud sündmused toonud esile mitmed kriitilised küsimused, mis nõuavad tähelepanelikku kaalumist ja taktikalist lähenemist rahvusvahelisel tasandil, et tagada humanitaarabi ja toetus kannatanutele.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More