Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Vladimir Putini sõnad: Mõistatus “reaalsuse ja soovmõtlemise teelahkmel”

Viimastes avaldustes, mida Venemaa president Vladimir Putin jagas intervjuus Dmitri Kiselevile "Rossija 1" ja RIA Novostile, on esitatud mitmeid märkimisväärseid seisukohti, mis on pälvinud rahvusvahelise tähelepanu ja tekitanud küsimusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Nende avalduste kaudu avaneb akna Venemaa hetkeseisundisse, strateegiatesse ja Putinile endale. Siin on

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
Vladimir Putini sõnad: Mõistatus “reaalsuse ja soovmõtlemise teelahkmel”
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Viimastes avaldustes, mida Venemaa president Vladimir Putin jagas intervjuus Dmitri Kiselevile "Rossija 1" ja RIA Novostile, on esitatud mitmeid märkimisväärseid seisukohti, mis on pälvinud rahvusvahelise tähelepanu ja tekitanud küsimusi nii Eestis kui ka mujal maailmas. Nende avalduste kaudu avaneb akna Venemaa hetkeseisundisse, strateegiatesse ja Putinile endale. Siin on kokkuvõte olulisematest punktidest ja nende võimalikest tähendustest.

Putin tõstatab teema Venemaa tuumatriada kaasaegsusest, viidates sellele kui relvajõule, mis ületab teiste riikide võimekuse. Samal ajal rõhutab ta, et USA tuumarelvade arendamine ei tähenda vahetut valmisolekut alustada tuumakonflikti. Selle avaldusega võib Putin soovida näidata Venemaa sõjalist üleolekut, rõhutades samal ajal vastutustundlikku lähenemist tuumarelva kasutamisele, mis ei lähtu esmajoones agressioonist.

Putin märgib, et kui USA peaks läbi viima tuumakatsetused, võib Venemaa sarnasele sammule vastata. See seisukoht paistab olevat hoiatus, et Venemaa on valmis vastama samaväärselt igale tuumaalasele provokatsioonile, säilitades globaalse jõudude tasakaalu.

Huvitav on Putini väide, et Venemaa ei ole kunagi kaalunud ega plaani kasutada taktikalist tuumarelva Ukrainas toimuvas konfliktis. See avaldus võib olla suunatud rahvusvahelise kogukonna murede leevendamisele, et Venemaa võib eskaleerida konflikti tuumaarsenali kasutamiseni.

Veel üks oluline punkt on Putinilt tulnud selgitus, et Venemaa võib tuumarelva kasutada ainult riigi eksistentsi ähvardavate ohtude korral. See on kooskõlas Venemaa ametliku tuumadoktriiniga ja võib olla mõeldud selgitama Venemaa tuumarelva kasutamise tingimusi, andes mõista, et sellise sammu astumiseks peavad olema täidetud äärmiselt ranged kriteeriumid.

Putin kritiseerib lääneriike, süüdistades neid püüdlustes "lõpetada" Venemaa pärast Ukrainas toimuva konflikti algust. Ta tõstab esile Venemaa rahva ühtsust, majanduse vastupanuvõimet ja sõjaväe võimekuse kasvu kui tõendeid, et Lääne katseid Venemaad nõrgestada ei ole õnnestunud.

Läbirääkimiste tingimused Ukraina üle

Vladimir Putini avaldus, milles ta viitab Venemaa valmisolekule alustada läbirääkimisi Ukraina üle, kuid nõuab, et need põhineksid "tegelikkusel, mitte psühhotroopsete ravimite kasutamise järgsel soovmõtlemisel," peegeldab keerulist diplomaatilist seisukohta ja võib-olla ka retoorilist strateegiat. Selle avalduse kaudu võib Putin soovida mitut asja maailmale edastada:

  1. Tegelikkuse rõhutamine: Putin võib sellega viidata, et Venemaa nõuab läbirääkimistel lähtumist praegusest poliitilisest ja territoriaalsest olukorrast, mida Venemaa tajub oma huve silmas pidades. See võib tähendada, et Venemaa soovib, et arvesse võetaks tema kontrolli all olevaid territooriume või et läbirääkimistel tunnustataks tema julgeolekunõudmisi.
  2. Psühhotroopsete ravimite kasutamise järgse soovmõtlemise metafoor võib olla mõeldud diskrediteerima Ukraina ja tema liitlaste seisukohti, mis Venemaa arvates ei põhine realistlikel eeldustel või mis nõuavad Venemaa jaoks vastuvõetamatuid järeleandmisi. Selline sõnastus on tüüpiline taktika, mida kasutatakse vastaspoole positsiooni nõrgestamiseks, viidates sellele, et vastaspool on oma nõudmistes ebarealistlik või irratsionaalne.
  3. Läbirääkimiste avatus: Avaldus võib näidata ka, et Venemaa soovib maailmale näidata end läbirääkimistele avatuna, mis võib olla osa sellest, et püüda leevendada rahvusvahelist survet ja sanktsioone. Samas on läbirääkimiste "tegelikkusele" viitamine viis, kuidas seada läbirääkimistele eeltingimusi, mis võivad olla Ukraina jaoks vastuvõetamatud.
  4. Sõnum kodupublikule ja liitlastele: Putin võib oma avaldusega püüda kinnitada kodupublikule ja liitlastele Venemaa järjepidevust ja tugevust rahvusvahelisel areenil, näidates, et Venemaa ei allu survele, kuid on samal ajal valmis dialoogiks, kui see toimub nende tingimustel.

Putini avaldus illustreerib diplomaatia keerukust ja näitlikustab, kuidas avalikud sõnavõtud võivad sisaldada mitmeid tasandeid ja eesmärke, alates positsiooni kindlustamisest rahvusvaheliselt ja kodus kuni vastaspoole strateegiate ja lootuste kritiseerimiseni. Mis iganes on avalduse taga peituv täpne motivatsioon, on selge, et see peegeldab jätkuvat pinget ja keerukust Ukraina konflikti diplomaatilises lahendamises.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More