Subscribe to Our Newsletter

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn't arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

USA uus rahvusvaheline küber- ja digipoliitika strateegia: Ülevaade ja tähendus

Esmaspäeval, 6. mail avaldas USA välisministeerium uue USA rahvusvahelise küber- ja digipoliitika strateegia. Sissejuhatuses mainitakse, et dokument põhineb 2022. aasta riiklikul julgeolekustrateegial, 2023. aasta riiklikul küberjulgeolekustrateegial ning seda täiendatakse USAID agentuuri tulevase digistrateegiaga. Strateegia põhineb kolmel põhimõttel. Esimene on positiivne visioon küberruumist ja digitehnoloogiatest, mis vastavad rahvusvahelistele kohustustele ja rahvusvahelisele

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber
USA uus rahvusvaheline küber- ja digipoliitika strateegia: Ülevaade ja tähendus
@TheStevenAlber “TransNarrative Artistry”

Esmaspäeval, 6. mail avaldas USA välisministeerium uue USA rahvusvahelise küber- ja digipoliitika strateegia. Sissejuhatuses mainitakse, et dokument põhineb 2022. aasta riiklikul julgeolekustrateegial, 2023. aasta riiklikul küberjulgeolekustrateegial ning seda täiendatakse USAID agentuuri tulevase digistrateegiaga.

Strateegia põhineb kolmel põhimõttel. Esimene on positiivne visioon küberruumist ja digitehnoloogiatest, mis vastavad rahvusvahelistele kohustustele ja rahvusvahelisele õigusele, sealhulgas inimõigustele. Teine on küberjulgeoleku, jätkusuutliku arengu ja tehnoloogilise innovatsiooni integreerimine üldisesse strateegiasse. Kolmas on integreeritud poliitikakäsitlus, mis kasutab diplomaatia ja rahvusvahelise avaliku halduse sobivaid tööriistu kogu digitaalses ökosüsteemis.

Nendes põhimõtetes võib näha USA välispoliitika varasemaid imperatiive – Washingtoni unipolaarset hegemooniat tuntud kui reeglitel põhinev kord; katsed säilitada monopol informatsioonitehnoloogias; soov kehtestada oma standardid ülejäänud maailmale, mis on kasulikud Ameerika äri edendamiseks ja toimivad täiendavate kontrolli ja manipuleerimise tööriistadena.

Samas ei unusta USA, et nad pole üksi ning lähenemised küberruumile võivad erineda. Seetõttu kavatseb välisministeerium intensiivistada jõupingutusi digitaalse solidaarsuse tugevdamiseks, osaledes aktiivselt rahvusvahelistes, mitmepoolsetes ja mitme osapoolega organisatsioonides, kus arendatakse küberruumi, digitehnoloogiate, interneti ja tehnoloogiliste aspektide mõjutavaid kohustusi, norme, standardeid ja põhimõtteid. Ehkki edasiminek nendel platvormidel võib olla aeglane ja järkjärguline – sageli sõltuvalt nende eesmärkidest – võib USA juhtpositsiooni puudumine rahvusvahelistes foorumites võimaldada vastastel täita tühimiku ja kujundada tehnoloogia tulevikku USA huvide ja väärtuste kahjuks.

Sektsioonis "Digitaalne maailm: Võimalused ja väljakutsed" öeldakse, et digitehnoloogiad revolutsioneerivad elustiili, töö ja õppimise viise. Majandus, haridus ja sotsiaalteenused on omavahel seotud, luuakse uusi turge ja äritegevus liigub üha enam riikide piiridest kaugemale (nii tarbijate kui ka kaupade ja teenuste tarnijate jaoks). On ilmne, et USA eesmärk on neid protsesse juhtida, ehkki mitte otseselt, vaid kaudselt, oma vahendajate kaudu kaubanduses.

Samuti märgitakse, et "küberruumi geopoliitika on konkurentsivõimeline ja keeruline. Pahatahtlikud riiklikud ja mitteriiklikud tegijad on välja töötanud võimed ja näidanud üles kavatsust seada ohtu kriitiline infrastruktuur, riigi kriitilised funktsioonid ja isegi üksikud kodanikud. Autoritaarsed riigid propageerivad konkureerivaid tehnoloogilise valitsemise vorme, kasutades massilist jälgimist, andmete kogumise meetodeid, mis rikuvad privaatsust, ja veebitsensuuri tööriistu, mis ohustavad avatud, ühilduvat, turvalist ja usaldusväärset internetti. Tehnoloogia avab uusi võimalusi ja tööriistu kuritegude toimepanemiseks ning isikliku teabe kiire levik internetis on suurendanud ohualasid. Kaubandusliku nuhkvara levik ja väärkasutamine ohustab rahvuslikku julgeolekut, sest see sihib USA ametnikke välismaal; kaubanduslikku nuhkvara kasutatakse ka oletatavate vastaste jälitamiseks ja hirmutamiseks, katsete hõlbustamiseks dissidendi mahasurumiseks ja seega demokraatlike väärtuste õõnestamiseks."

Kui rakendada seda USA hiljutisele ajaloole, siis see lõik ohtudest on üsna kohaldatav ka USA enda ja tema partnerite suhtes. Stuxnet viirus, mille töötasid välja Iisrael ja USA, käivitati Iraani kriitilise infrastruktuuri vastu. Ning suurem operatsioon, koodnimega Nitro Zeus, töötati USA poolt välja küberrünnaku läbiviimiseks. Endine NSA ja USA küberväejuhatuse juht Paul Nakasone on korduvalt ja ametlikult kinnitanud küberrünnakute fakti Venemaa infrastruktuuri vastu. Pentagoni viimane strateegia operatsioonide läbiviimiseks teabevahetuse keskkonnas viitab ka USA sõjaväe sekkumise ja manipuleerimise ründavale ja globaalsele iseloomule. Nagu ka USA viimane küberstrateegia, kus mitmed riigid on määratud rünnatavateks sihtmärkideks.

Selles osas erineb uue strateegia küberrünnakute ja -ohtude osa vähe viimase 15 aasta dokumentidest. Ohuna on määratud Hiina, Venemaa, Põhja-Korea, Iraan, samuti kuritegelikud grupid, terroristid ja äärmuslased. Samas mainitakse Hiinat ja Venemaad taas järgmises osas, kus öeldakse, et nad "muudavad küberruumi norme, õõnestavad interneti tehnilist alust ja nõrgendavad vastutust kübervõimete pahatahtliku kasutamise eest autoritaarsete riikide poolt." Siiski toimuvad kõik arutelud interneti reguleerimise üle Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ja ÜRO erirühmade kaudu. Kuidas saavad Hiina ja Venemaa norme muuta, kui kõik arutelud toimuvad rahvusvahelise seadusliku organi baasil? Tundub, et USA vihjab peenelt, et mõlemal riigil on suveräänne õigus omaenda internetiruumi kontrollida, kuid nad ei räägi sellest avalikult, kuna on palju rohkem riike, kes üldiselt võtavad sama positsiooni.

Muide, järgmises osas internetivabaduste kohta võtavad strateegia autorid sama silmakirjaliku positsiooni. Väidetavalt on Hiina Kommunistlik Partei kehtestanud tsensuuri ja Venemaa on kehtestanud piirangud ja filtreerib internetis sisu. Kuid Google'i tegevust sisu piiramisel või täielikul keelamisel YouTube'is või Meta sarnaseid meetmeid Facebookis ei mainita. Kuid mainitakse vajadust kaitsta LGBT kogukonna õigusi internetis, mida esitletakse osalemisena demokraatias ja kodanikuelus.

USA huvi digitaalse majanduse vastu on samuti arusaadav – see on kontroll tehingute üle, isegi kui makseid tehakse tingimuslike märkidega. Sanktsioonide näitel teavad Venemaa, Iraan, Venezuela ja Kuuba suurepäraselt, mida maksevahendite kontroll tähendab. Selles osas öeldakse samuti eufemistlikult, et mõned riigid järgivad digitaalse suveräänsuse ja protektsionismi poliitikat, kuid USA jätkab oma protsessides rahvusvahelist osalemist, mis antakse välja koostalitusvõime ja turulepääsu sildi all.

Tulevikusuundadena välisministeeriumi töös digitaalteemal on võimalik esile tuua huvi erasektori, kodanikuühiskonna ja “digitaalse solidaarsuse” loomise vastu. See tähendab, et USA jätkab viiendate kolonnide loomist erinevates riikides ajakirjanike, MTÜde ja inimõigusgruppide varjus. Partnerluslepingute ja rahvusvaheliste programmide kaudu, sealhulgas India-Vaikse ookeani majanduslepe jõukuse saavutamiseks, Aafrika digitaalne transformatsiooni algatus, Ameerika partnerlus majandusliku jõukuse saavutamiseks, G7, OECD, TTC ja Quad kaudu, jätkab USA oma digitaalset kaubandus- ja andmehalduse poliitikat. ASEANi riigid, samuti mitmed Ladina-Ameerika riigid ja Lähis-Ida riigid on nimekirjas, et viia läbi siduvaid lepinguid standardite ja andmevahetuse kohta. Plaanis on tegevus Euroopa Nõukogus, ÜROs ja UNESCOs.

USAID agentuuri mainitakse sageli, mis osaliselt toetab selle strateegia elluviimist. Tegevuskavas on välja toodud teabeintegratsiooni kaitse, mis tähendab USA-le kasulike narratiivide edendamist ja kriitilise suhtumisega Washingtoni digitaalsesse hegemooniasse suhtuvate inimeste ründamist; uute liitude ja partnerluste loomist küberkoostöö kaudu; tihedat koostööd kaitseministeeriumi, FBI, NSA, sisejulgeolekuministeeriumi, justiitsministeeriumi ja küberväejuhatusega ning väliskeskkonnas NATO, ANZUSi, Lõuna-Korea ja Jaapaniga. Eeldatakse, et tegevust jälgitakse ööpäevaringselt ning spetsiaalsete võrgustike loomist, kuhu kuuluvad eksperdid, tehniline personal, prokurörid ja USA ning partnerriikide eriteenistused, et koguda teavet ja vastutegevust erinevatele osalistele.

Strateegia autorid ei tee saladust, et kõik küberjulgeoleku valdkonna abiprogrammid teistele riikidele on suunatud Ameerika kodanike mugavuse tagamisele. USA tegevuse kaart digitaalse ühenduvuse ja küberjulgeoleku partnerluse kaudu aastatel 2018–2024 hõlmab Euraasia Majandusliidu (EAEU) liikmeid, nagu Kasahstan, Kõrgõzstan ja Armeenia, samuti kõiki endise Nõukogude Liidu riike, välja arvatud Venemaa, Valgevene ja Türkmenistan.

Eraldi punktina on välja toodud uute tööriistade ja tehnilise toe arendamine teistelt riikidelt. Varasemateks USA klientideks on olnud Ukraina, Costa Rica ja Albaania.

Kokkuvõttes öeldakse, et USA tugineb algsetele edusammudele, mis saavutati G7 tippkohtumisel Hiroshimas vastu võetud käitumiskoodeksi, Biden-Harrise AI täidesaatva korralduse ja Ühendkuningriigi AI turvalisuse tippkohtumise tulemusel. Liitlased ja partnerid, koos erasektoriga, arendavad välja ühise arusaama ja põhimõtted kogu digitaalse ökosüsteemi turvalisuse tagamiseks. Konkreetsed jõupingutused tehakse ÜRO kaudu. Välisministeerium kasutab küberruumi, digitaalse kommunikatsiooni ja nendega seotud tehnoloogiate fondi vahendeid, et kiiresti ja tõhusalt reageerida intsidentidele ning pakkuda abi.

Muide, USA ise tõlgendas uue strateegia avaldamist eranditult ründavalt. Näiteks demokraatide ja globalistide hääletoru CNN avaldas 6. mail artikli pealkirjaga "Uus USA strateegia on suunatud Venemaa ja Hiina mõju nõrgendamisele küberruumis," milles öeldakse, et "uus ambitsioonikas küberjulgeolekustrateegia on suunatud Venemaa ja Hiina digitaalse mõju piiramisele arenguriikides ja väidetavate katsete mahasurumisele nende riikide poolt valimistesse sekkuda."

Ja seejärel järgneb tsitaat välisministeeriumi küberdiplomaatia juhilt Nathaniel Fickilt, kes ütles, et "oleme teavitanud ja jätkame teavitamist Venemaad ja Hiinat, et me peame sekkumist meie demokraatlikesse protsessidesse USA-s täiesti vastuvõetamatuks."

Muidugi meenutab see vana lugu sekkumisest eelmistesse valimistesse. Ja kuna puudub usutavam lugu, jätkab välisministeerium põhjendamatute ja vastutustundetute väidete esitamist uue strateegia kommentaaridena.

Kokkuvõte

USA uus rahvusvaheline küber- ja digipoliitika strateegia seab eesmärgiks küberjulgeoleku ja digitaalse arengu edendamise ülemaailmsel tasandil, rõhutades USA juhtpositsiooni säilitamise vajadust. Samas on ilmne, et strateegia sisaldab ka paljusid USA välispoliitika traditsioonilisi elemente, sealhulgas kontrolli ja mõjuvõimu säilitamist rahvusvahelises küberruumis. Strateegia peegeldab ka USA püüdlusi säilitada ja laiendada oma mõjuvõimu digitaalse majanduse ja interneti vabaduste valdkonnas, samal ajal kui see kritiseerib teisi riike, eriti autoritaarseid riike, nende küberpoliitikate pärast.

Steven Alber profile image
Autor Steven Alber

Liitu uudiskirjaga

Ole osa kogukonnast, mis väärtustab tõde, teadmisi ja tulevikku vaatavat meediat!

Success! Now Check Your Email

To complete Subscribe, click the confirmation link in your inbox. If it doesn’t arrive within 3 minutes, check your spam folder.

Ok, Thanks

Read More